Начало Начало

Всичко, от което се нуждае Вашият автомобил.
Търсене на сервиз

Търсене на сервиз

Правна информация

(c) Авторски права

Всички права запазени. Текстове, снимки, графики, звукозаписи, анимационни и видео материали, както и тяхното използване на уеб страниците на Bosch са защитени от авторското право и другите закони за закрила на интелектуалната собственост. Съдържанието на тези уеб страници не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или предоставяно на трети лица с търговски цели. Някои уеб страници на Bosch съдържат снимки, които са обект на авторски права притежание на трети лица.

Търговски марки

Ако не е посочено друго, всички марки на уеб страниците на Bosch са защитени от законодателството за марките. Това се отнася по-специално за марките, типовите знаци, фирменото лого и емблемите на Bosch. Използваните на нашите страници марки и елементи за оформление са интелектуална собственост на Robert Bosch GmbH, Германия.

Отказ от отговорност

Този сайт е разработен с максимална грижа. Въпреки това обаче не може да бъде дадена гаранция за липсата на грешки, както и за точността на включената информация. Изключена е всякаква отговорност за вреди, които са произтекли пряко или косвено от използването на тази уеб страница, освен ако настъпването им не се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Bosch.

Лицензи

Интелектуалната собственост, съдържаща се в сайтовете на Бош, напр. патенти, марки и авторски права, е защитена. Този сайт не дава права за ползване на интелектуалната собственост на група Bosch или на трети страни.

Онлайн решаване на спорове

Информация за онлайн решаване на спорове: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (Online dispute resolution, ODR). Тази платформа служи като приемна за извънсъдебно решаване на спорове, които се отнасят до договорни задължения на онлайн договори за покупко-продажба и онлайн договори за предоставяне на услуги.

Платформата е достъпна чрез http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Не се ангажираме с решения извън съда преди решението на потребителските арбитражни органи.


Технически изисквания

За да осигурите оптимално визуализиране на нашите интернет страници на Вашия компютър и за да можете да използвате пълната функционалност на сайта, моля, вземете предвид следните изисквания:

Браузър

Препоръчваме Ви да ползвате следните версии: Internet Explorer 8.x, Mozilla Firefox 10.x, Google Chrome 18.0.x, Safari 5.x или съответните им следващи версии. При употреба на по стари версии на тези браузъри (напр. Internet Explorer 6) е възможно да възникнат проблеми с функционалността на страниците.

Flash® Player

Някои от интернет страниците на Бош съдържат анимации, които са създадени с помощта на Flash®. За да визуализирате анимациите в браузъра си, трябва да имате инсталиран Flash® Plugin (версия 10 или по-нова), който можете да изтеглите от:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Някои от интернет страниците на Бош съдържат PDF документи. За да четете тези документи трябва да имате инсталиран Adobe® Reader, който можете да изтеглите от:

www.adobe.com

JavaScript

Част от функционалността на интернет страниците на Бош изисква браузър с активиран JavaScript. Затова Ви предлагаме да активирате JavaScript в браузъра си.

Бисквитки

Част от функционалността на интернет страниците на Бош изисква браузър с активирани cookies (т. нар. „бисквитки”). Ето защо Ви предлагаме, да активирате бисквитките в браузъра си. За допълнителни бележки относно използването на "бисквитки" вижте раздел "Защита на данните".

Можете да направите това от менюто „Настройки за поверителност", където можете да получите допълнителна информация за използваните бисквитки. Освен това, там можете да конфигурирате бисквитките, които искате да използвате.

Висококачествен сервиз за Вашия автомобил

Bosch Car Service - експертите в сервизното обслужване на автомобили. Точното място за изключително качество на сервизната услуга за Вашия автомобил. Независимо, дали Ви трябва съвет, ремонт или текущо обслужване, ние можем да предложим пълния пакет - в комбинация с уникалния опит на Bosch, водещият световен доставчик за практически всички марки.

Експертите на Bosch Car Service разполагат с необходимото сервизно оборудване за работа с последните автомобилни технологии в колите на всички производители, за да ги поддържат в перфектно състояние. Така винаги когато оставите автомобила си в Bosch Car Service за обслужване или поправка можете да сте сигурни, че е в най-добри ръце.

Всичко, от което се нуждае Вашият автомобил!

Искате да знаете още нещо?

Можете да получите актуална информация за Вашия автомобил в най-близкия Bosch Car Service.

Очакваме запитванията ви.