Top Top

Vše pro Vaše auto
Hledat servis

Hledat servis

Právní informace

I. COPYRIGHT

Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webových stránek Bosch Group, to je zejména

texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, stejně jako jejich uspořádání na

webových stránkách společností patřících do Bosch Group jsou předmětem ochrany dle

zvláštních právních předpisů. Jakýkoli obsah těchto webových stránek nesmí být ve smyslu

příslušných právních předpisů užíván bez souhlasu a/nebo licence oprávněné osoby. To

neplatí, umožňuje-li takové užití výslovně zvláštní právní předpis.

Na webových stránkách Bosch Group může být také uveřejněn obsah, který podléhá právům

třetích osob. Bosch Group si zajistila souhlas/licenci oprávněných osob s použitím tohoto

obsahu. K dalšímu užití ve smyslu příslušných právních předpisů je nutné zajistit si souhlas

držitele (vlastníka) daného práva.

II. INFORMACE O PRÁVECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna obchodní označení na webových stránkách Bosch

Group chráněna dle zvláštních právních předpisů a jejich užití je možné pouze se souhlasem

oprávněné osoby. Toto platí zejména pro ochranné známky a obchodní označení používaná

společnostmi Bosch Group, firemní loga, emblémy a jiné.Výslovně se stanoví, že prostřednictvím webových stránek Bosch Group se neuděluje žádný

souhlas nebo licence k užití zde uveřejněného obsahu.

Online dispute resolution (ODR)

Informace o urovnání sporu online: Evropská komise poskytuje platformu pro urovnání sporu

online (OS). Tato platforma má být místem pro mimosoudní urovnání sporu, které se týkají

smluvních povinností online kupních smluv a online služebních smluv.

Odkaz na platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Nezapojujeme se do mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími subjekty.

Vítejte ve svém Bosch Car Service

Vaše vozidlo je u nás v dobrých rukách. S více než 17 000 autoservisy Bosch Car Service ve více než 150 zemích jsme celosvětově největší nezávislou sítí autoservisů.

Spolupracujeme se společností Bosch a využíváme know-how a vybavení celosvětově největšího dodavatele náhradních dílů pro automobily. Skoro všechny renomované značky využívají ve svých nejnovějších modelech díly a technologie společnosti Bosch. Jako autoservis pro všechny značky vozidel zvládá Bosch Car Service a jeho vyškolení technici nejmodernější technologie vozidel a vždy dokážou zajistit provedení údržby, přípravy na technickou kontrolu, překontrolování vozidla, diagnostiku elektronických systémů a všechny další opravy vozidel.

Těšíme se na vaši návštěvu!