Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας

Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
Αναζήτηση Συνεργείου

Αναζήτηση Συνεργείου

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το τμήμα Automotive Aftermarket της Robert Bosch A.E. (εφεξής «Bosch» ή «εμείς») εκφράζει την ικανοποίησή του που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και χαιρετίζει το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

Η Bosch σέβεται την ιδιωτικότητα σας

Η προστασία της ιδιωτικότητας σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Robert Bosch AE είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

Robert Bosch A.E.
Ερχείας αριθμός 37
19400 Koρωπί Αττικής
Tηλ. +302105701245

Info_automotive@gr.bosch.com

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: διευθύνσεις IP, ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε (referrer), προβαλλόμενες σελίδες, κατεβασμένα αρχεία (downloads), προβαλλόμενα βίντεο/αναπαραγόμενα μουσικά κομμάτια, κλικαρισμένοι ξεχωριστοί σύνδεσμοι (links), αναζήτηση λέξεων ή αναζήτηση φράσεων (site search), διάρκεια επίσκεψης, χρησιμοποιούμενος πλοηγός (browser), κ.α. Εάν η επίσκεψη είναι αποτέλεσμα online διαφήμισης, όπως banners (πανό), διαφημίσεις βίντεο, μηχανή αναζήτησης διαφήμισης, κτλ., έχουμε επίσης καταχωρήσει το banner, Adword, κτλ. το οποίο παρακίνησε την επίσκεψη των ιστοσελίδων της Bosch.

Αρχές

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούνται από όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου, συμβατικά γενικά δεδομένα, δεδομένα λογιστικής συμβάσεων και πληρωμών, τα οποία αποτελούν έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν υπάρχει είτε νομική βάση για να το κάνουμε, είτε έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα αυτό, π.χ. μέσω εγγραφής.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν οριστεί από την Robert Bosch AE μόνο στην περίπτωση που έχετε χορηγήσει την ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό.

Οι γνώσεις που αποκτούμε μας επιτρέπουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και την προσαρμογή τους ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε έργα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

Παροχή διαδικτυακών προσφορών

 • Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για άμεση προώθηση (marketing) υπό την προϋπόθεση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της τήρησης των κανόνων ανταγωνισμού.
 • Επίλυση διακοπής υπηρεσίας καθώς και για λόγους ασφαλείας
  Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας εντός του πεδίου εφαρμογής της ασφάλειας δεδομένων και αιτιολογημένο ενδιαφέρον για την επίλυση διακοπής/διαταραχής και την ασφάλεια των προσφορών μας.
 • Διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.
  Νομική βάση : Εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων
 • Διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας
  Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για τη διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας.

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες που αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε αρχεία καταγραφής για σύντομο χρόνο αποκλειστικά με σκοπό τον προσδιορισμό διαταραχών και για λόγους ασφάλειας (π.χ. για να αποσαφηνίσουμε προσπάθειες επίθεσης) και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Αρχεία καταγραφής που χρειάζεται να διατηρηθούν για λόγους αποδεικτικής τεκμηρίωσης εξαιρούνται της διαγραφής μέχρι να επιλυθεί εντελώς το σχετικό συμβάν και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να μεταβιβαστούν σε ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς διεύθυνση IP ή χωρίς ολοκληρωμένη διεύθυνση IP).

Στα αρχεία καταγραφής, αποθηκεύονται συγκεκριμένα οι παρακάτω πληροφορίες:

 • Διεύθυνση IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές
 • Διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο γίνεται πρόσβαση στη Διαδικτυακή προσφορά (η αποκαλούμενη URL προέλευσης ή παραπέμπουσα URL)
 • Όνομα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές
 • Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στις οποίες πραγματοποιείται πρόσβαση
 • Ημερομηνία και ώρα αλλά και διάρκεια ανάκτησης
 • Ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων
 • Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (π.χ. Flash Player)
 • Κωδικός κατάστασης http (π.χ. “Request successful” (Επιτυχές αίτημα) ή “File requested not found” (Δεν βρέθηκε το αρχείο που ζητήθηκε).
 • Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για 10 ημέρες

Παιδιά

Η παρούσα Διαδικτυακή προσφορά δεν προορίζεται για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.

Μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταβιβάζονται σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας μόνο εάν αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση κάποιας συμβατικής υποχρέωσης, ή εάν εμείς ή κάποιος εξωτερικός συνεργάτης έχει αιτιολογημένο ενδιαφέρον στην μεταβίβαση των δεδομένων, ή εάν εσείς έχετε δώσει την συγκατάθεση σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες για την νομική βάση και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών ανατρέξτε στην ενότητα : Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις.

Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών έργα όπως υπηρεσίες πωλήσεων και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων και υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και τους επανεξετάζουμε τακτικά, ιδίως αναφορικά με την επιμελή αντιμετώπιση και προστασία των δεδομένων που έχουν αποθηκεύσει. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να συμμορφώνονται με τις θεσμικές προβλέψεις. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι επίσης άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch.

Μεταφορά σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ

Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ σε αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζουμε πριν τη μεταφορά είτε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων παρέχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας (π.χ. λόγω απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίστοιχη χώρα ή λόγω συμφωνίας βάσει των αποκαλούμενων πρότυπων προβλέψεων ΕΕ με τον παραλήπτη), είτε ότι έχετε συγκατατεθεί στη μεταφορά.

Έχετε δικαίωμα να παραλάβετε μια επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων προβλέψεων που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις που γίνονται στην ενότητα Επικοινωνία.

Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης δεδομένων

Πρωτίστως, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό είναι απαραίτητο ώστε να προσφέρουμε τις Διαδικτυακές προσφορές μας και τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτές, ή για όσο καιρό έχουμε αιτιολογημένο συμφέρον για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μπορεί να διατηρούμε αιτιολογημένο συμφέρον για ταχυδρομικό μάρκετινγκ με την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξαίρεση δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. υποχρεωνόμαστε λόγω των περιόδων διατήρησης δεδομένων κατά τους φορολογικούς και εμπορικούς κώδικες να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια διαθέσιμα για ορισμένη χρονική περίοδο).

Χρήση των cookies

Γενικά

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας κάποια άλλη στιγμή, το πρόγραμμα περιήγησής σας αποστέλλει το περιεχόμενο των cookies και έτσι, επιτρέπει την επαναταυτοποίηση της τερματικής συσκευής. Η ανάγνωση των cookies μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να προσαρμόζουμε ιδανικά το σχεδιασμό των ιστοσελίδων μας.

Κατηγορίες

Διακρίνουμε μεταξύ των cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τις τεχνικές λειτουργίες κάποιας διαδικτυακής υπηρεσίας, και σε cookies τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Γενικά είναι πιθανόν να χρησιμοποιείτε κάποια διαδικτυακή υπηρεσία χωρίς cookies τα οποία εξυπηρετούν μη τεχνικά θέματα.

Τεχνικά απαραίτητα cookies

Τεχνικά απαραίτητα cookies είναι εκείνα με τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί κάποια διαδικτυακή υπηρεσία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, cookies τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα για να διασφαλίσουν την ομαλή αναπαραγωγή ενός video.

Αυτά τα cookies διαγράφονται όταν αποχωρείτε από την ιστοσελίδα μας.

Cookies τα οποία δεν είναι τεχνικά απαραίτητα.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο εάν έχετε δώσει την συγκατάθεση σας.

Cookies άνεσης

Αυτά τα "cookies" μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τις λειτουργικές δυνατότητες και την απόδοση του ισότοπου μας (π.χ. να θυμούνται την επιλογή περιοχής και χώρας).

Διαφημιστικά cookies

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για διαφημιστικούς σκοπούς. Τα προφίλ συμπεριφοράς χρήσης που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τέτοιων cookies (π.χ. διαφημιστικά πλαίσια στα οποία έχει γίνει κλικ, επισκέψεις σε υποσελίδες, καταχωρημένα ερωτήματα αναζήτησης) χρησιμοποιούνται από εμάς για να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις ή προσφορές προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας

Στατιστικά cookies

Χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία μετράμε τον αριθμό των σελίδων που βλέπετε.

Cookies μετατροπής

Οι συνεργάτες μας όσον αφορά την παρακολούθηση μετατροπών εγκαθιστούν ένα cookie στον υπολογιστή σας («cookies μετατροπής») σε περίπτωση που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Τα cookies αυτά γενικά παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε ορισμένες σελίδες που φιλοξενούμε και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, εμείς και ο αντίστοιχος συνεργάτης παρακολούθησης μετατροπών μπορούμε να δούμε ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε στη σελίδα μας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των cookies μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών που αφορούν τις μετατροπές και για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη συγκεκριμένη διαφήμιση και έχουν παραπεμφθεί σε μια σελίδα εφοδιασμένη με μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.

Google Analytics

Όνομα: Google Analytics

Πάροχος: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτή (επίσκεψη σελίδων, αριθμός επισκεπτών και αριθμός επισκέψεων, λήψεις).

δημιουργία ψευδώνυμων προφίλ χρηστών με βάση πληροφορίες μεταξύ των συνδεδεμένων χρηστών Google (παρακολούθηση μεταξύ συσκευών), εμπλουτισμός ψευδώνυμων δεδομένων χρήστη με πληροφορίες συγκεκριμένων ομάδων στόχων που παρέχονται από την Google, επαναπροσανατολισμού, δοκιμές UX, παρακολούθηση μετατροπών και επανάληψη σε συνδυασμό με τις διαφημίσεις Google”

Google Tag Manager

Όνομα: Google Tag Manager

Πάροχος: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Λειτουργία: Διαχείριση ετικετών ιστότοπων μέσω αλληλεπίδρασης χρήστη, ενσωμάτωση κωδικών προγραμμάτων στους ιστότοπούς μας

Διαχείριση των cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies και των μηχανισμών παρακολούθησης στο πρόγραμμα περιήγησης και/ή στις ρυθμίσεις απορρήτου μας.

Διαχείριση των ρυθμίσεων σας όσον αφορά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης που δεν είναι τεχνικά υποχρεωτικά.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα ερωτηθείτε με ένα αναδυόμενο παράθυρο εάν αποδέχεστε τα cookies που έχουν διαμορφωθεί στη σελίδα μας ή αν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Στις ρυθμίσεις απορρήτου μας μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να αποδεχτείτε την χρήση των cookies.

Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ρυθμίζεται ένα cookie αποκλεισμού στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το cookie αυτό εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό εκτέλεσης της αντίρρησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Σημειώστε ότι ένα cookie αποκλεισμού, για τεχνικούς λόγους, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμισή του. Σε περίπτωση που διαγράψετε cookies ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή διαφορετική τερματική συσκευή, πρέπει και πάλι να προχωρήσετε σε αποκλεισμό.

Η ρύθμιση προτιμήσεων δεν ισχύει για cookies που ρυθμίζονται στη διάρκεια επισκέψεών σας σε διαδικτυακές σελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα cookies ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, αυτό ίσως οδηγήσει στη μη διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών.

Επεξεργασία των στοιχείων τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης υπηρεσίες τοποθεσίας προσαρμοσμένες στην αντίστοιχη τοποθεσία σας. Προκειμένου να προσφέρουμε αυτήν την λειτουργία, συλλέγουμε τις τελευταίες τρεις τοποθεσίες GPS από την συσκευή σας και την διεύθυνση IP υπό την συγκατάθεση σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία στις αντίστοιχες ρυθμίσεις της εφαρμογής, στις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας ή να την απενεργοποιήσετε προσωρινά χωρίς αυτό να επηρεάσει την λειτουργικότητα της εφαρμογής.

Δυνατότητα προώθησης σε κοινωνικά δίκτυα

Στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα με επιλογή σας να μπορείτε να συνδεθείτε στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την δυνατότητα το πρόγραμμα περιήγησης δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, ο αντίστοιχος πάροχος λαμβάνει τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης σας από την αντίστοιχη ιστοσελίδα μας -ακόμα και αν δεν έχετε λογαριασμό χρήστη σε αυτό τον πάροχο ή δεν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Τα αρχεία καταγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταφέρονται από το πρόγραμμα περιήγησης σε κάποιον server του αντίστοιχου παρόχου όπου και αποθηκεύονται. Ο πάροχος ή ο server ίσως βρίσκονται εκτός της ΕΕ ή της ΕΟΧ (π.χ. ΗΠΑ).

Η δυνατότητα προώθησης στα κοινωνικά δίκτυα είναι ανεξάρτητη επέκταση των παρόχων των κοινωνικών δικτύων. Για αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα από τους παρόχους των κοινωνικών δικτύων.

Τον σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο καθώς και τα δικαιώματα σας και τις ρυθμίσεις για να προστατεύσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να τα βρείτε στις αντίστοιχες ρυθμίσεις απορρήτου των κοινωνικών δικτύων.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε οι πάροχοι των κοινωνικών δικτύων να χρησιμοποιούν ή να αποθηκεύουν τα δεδομένα σας, μην χρησιμοποιείτε αυτή την υπηρεσία.

YouTube

Οι ιστοσελίδες της Bosch χρησιμοποιούν την πλατφόρμα βίντεο YouTube που λειτουργεί από το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Το YouTube είναι μια πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας , το ενσωματωμένο YouTube player αποκαθιστά μια σύνδεση με το YouTube προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική μετάδοση του αρχείου βίντεο ή ήχου. Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση στο YouTube, τα δεδομένα μεταφέρονται στο YouTube.

Για πληροφορίες σχετικά με το εύρος και το σκοπό της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το YouTube και τα δικαιώματά σας και τις ρυθμίσεις που μπορείτε να διαμορφώσετε για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ανατρέξτε παρακαλώ στη Σημείωση Προστασίας Δεδομένων του YouTube .

Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (links)

Οι ιστοσελίδες της Bosch μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, που λειτουργούν από παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία ευθύνη σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας που εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η συμπεριφορά τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων και καθορισμός σκοπού

Η Robert Bosch AE ή οιποισδήποτε πάροχος υπηρεσιών συμβεβλημένος με την εταιρεία μας χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων, για ερωτήματα που υποβάλλετε στη Bosch, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. Οι συνεργάτες μας και οι συμβεβλημένοι με την εταιρεία μας πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997 όπως ισχύει). Τα προσωπικά δεδομένα σας δε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός της Robert Bosch ΑΕ χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, είναι εγγυημένη η λήψη όλων των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια ή κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Οι διαδικασίες ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.

Ασφάλεια

Η Bosch λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επέμβαση, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Όταν μας δίδετε προσωπικά σας δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε, για να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια χρήση, αλλά δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον διαφημιστικά μηνύματα από τη Bosch, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info_automotive@gr.bosch.com . Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η προαναφερόμενη συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται εφόσον έχει προηγηθεί συναλλαγή ή πώληση προϊόντων μας προς εσάς.

Τα δεδομένα σας διαγράφονται εκτός εάν απαιτείται η διατήρησή τους για ζητήματα τιμολόγησης και λογιστικούς λόγους.

Δικαιώματα χρήστη

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτήν την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από μέρους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να μας γνωστοποιήσετε συμπληρωματικά προσωπικά δεδομένα, μέσω παροχής συμπληρωματικής δήλωσης. Η διαγραφή δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για τιμολογιακούς ή λογιστικούς σκοπούς ή που υπόκεινται σε περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από το νόμο. Αν δεν απαιτείται πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, η επεξεργασία τους είναι περιορισμένη.

Περιορισμός επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Άρνηση άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ)

Όπως αναφέρεται στο πεδίο «Άμεση προώθηση (Μάρκετινγκ)», μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ) ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της νομικής βάσης του «δικαιολογημένου συμφέροντος»

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που αυτή βασίζεται στο δικαιολογημένο συμφέρον της εταιρείας μας. Στη συνέχεια, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή με άμεση ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς διατηρούνται, για όσο διάστημα απαιτείται.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Μπορείτε να προσφύγετε στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή το κράτος σας ή στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για μας.

Αυτή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3,
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:+30 210 6475600
Fax:+30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Αλλαγές στην Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων αν αυτό απαιτηθεί λόγω τεχνικών εξελίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τροποποιήσουμε αντιστοίχως τη γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων. Συνεπώς μελετάτε την τρέχουσα έκδοση της γνωστοποίησης προστασίας δεδομένων, καθώς αυτή υπόκειται σε αλλαγές.

Επικοινωνία

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του ομίλου μας για την προστασία δεδομένων:

Για να υποστηρίξετε τα δικαιώματα σας και να δηλώσετε κάποιο περιστατικό προστασίας δεδομένων, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το link:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng.

Για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε με τον Διευθύνων Σύμβουλο επεξεργασίας δεδομένων:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ασφάλεια πληροφοριών και Απόρρητο (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Ταχυδρομική Θυρίδα 30 02 20

70442 Στουτγκάρδη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

or

mailto: DPO@bosch.com.

Ημερομηνία ισχύος: 01.05.2020

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών Συντήρησης για το αυτοκίνητό σας

Bosch Car Service – οι ειδικοί στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η σωστή σελίδα για τις εξαιρετικά ποιοτικές υπηρεσίες συντήρησης για το αυτοκίνητό σας. Ειτε ψάχνετε για συμβουλές , επισκευή η σέρβις προσφέρουμε το πλήρες πακέτο – σε συνδυασμό με την μοναδική τεχνογνωσία της Bosch, το παγκόσμιο ηγετικό προμηθευτή πρώτου εξοπλισμού για σχεδόν όλες τις μάρκες.

Οι ειδικοί των Bosch Car Service είναι πλήρως εξοπλισμένοι ώστε να αντιμετωπίσουν με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας τα οχήματα όλων των μαρκών και να τα διατηρήσουν σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας. Έτσι το αυτοκίνητό σας βρίσκεται πάντα στα καλύτερα χέρια όταν επισκέπτεσθε ένα Bosch Car Service για συντήρηση ή επισκευή.

Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας!

Υπάρχει κάτι ακόμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για εσάς ?

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζι μας στο: info_automotive@gr.bosch.com. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε.