TOP

For everything your car needs.
Finn bilverksted

Finn bilverksted

Databeskyttelse

1 Personvernerklæring

Bosch ønsker deg velkommen til vårt nettsted og våre apper. Takk for din interesse for bedriften og produktene våre.

Her kan du lese eller skrive ut personvernerklæringen vår.

2 Ditt personvern er viktig for Bosch

Det er viktig for oss å ivareta ditt personvern når vi behandler personopplysninger, samt å ivareta sikkerheten for personopplysningene. Vi behandler personopplysninger som samles inn når du bruker nett-tjenestene våre. Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med lovbestemte forskrifter.

Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vår selskapspolicy.

3 Behandlingsansvarlig

Bosch er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Unntak beskrives i personvernerklæringen.

Vår kontaktinformasjon:

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Norge

Telefonnummer: +47 64 87 89 00

4 Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

4.1 Personopplysningskategorier som behandles

Følgende personopplysningskategorier behandles:

 • Kontaktopplysninger (for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og IP-adresse)

4.2 Prinsipper

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en identifisert person eller som kan brukes til å identifisere en person. Dette inkluderer blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger fra kontrakter og opplysninger om regnskap og betalinger fra kontrakter.

Vi vil bare samle inn, behandle og bruke personopplysninger (inkludert IP-adresser) når det enten finnes berettiget interesse for det eller når du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger for dette formålet, for eksempel ved å registrere deg.

4.3 Formål med behandling og berettigede interesser

Vi og andre tjenesteleverandører som arbeider på oppdrag for oss, behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å kunne tilby disse nettbaserte tjenestene
  (Berettiget interesse: Vi har legitim interesse for direkte markedsføring så lenge dette gjøres i samsvar med personopplysningsloven og konkurranseloven.)
 • Løse tjenesteavbrudd, samt av sikkerhetsmessige grunner.
  (berettigede interesser: Oppfylle våre juridiske forpliktelser innenfor rammen for personvern, samt legitim interesse for å løse tjenesteavbrudd og beskytte tjenestene våre.)
 • Markedsføring på egenhånd og utført av andre, samt markedsundersøkelser og analyser i samsvar med hva som er tillatt i lovverket eller basert på samtykke.
  (berettigede interesser: Samtykke / legitim interesse for direkte markedsføring så lenge dette gjøres i samsvar med personopplysningsloven og konkurranseloven.)
 • Ivareta og forsvare våre rettigheter.
  (Berettiget interesse: Legitim interesse for å ivareta og forsvare våre rettigheter.)

4.4 Loggfiler

Hver gang du bruker internett, sender nettleseren din informasjon. Den lagrer vi i såkalte loggfiler.

Vi lagrer loggfilene i en kortere periode for å kunne avdekke tjenesteavbrudd og av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel for å kunne etterforske angrepsforsøk). Deretter slettes de. Loggfiler som må lagres fordi de skal brukes som bevis, vil ikke bli slettet før hendelsen er løst. De kan også utleveres til myndigheter for videre etterforskning.

Loggfiler brukes også i forbindelse med analyser (uten IP-adresse eller uten fullstendig IP-adresse). Se også delen for nettanalyser.

I loggfiler lagres spesielt følgende informasjon:

 • IP-adresse («Internet Protocol address») til enheten som brukes for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten.
 • Adressen til nettstedet som brukes for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten («URL of origin» eller «referrer URL»).
 • Navnet på tjenesteleverandøren som ble brukt for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten.
 • Navnet på filene eller informasjonen som ble brukt.
 • Dato, klokkeslett og varighet for bruk av dataene.
 • Mengden data som ble overført.
 • Operativsystem og informasjon om nettleseren som ble brukt, inkludert eventuelle tilleggsprogrammer (for eksempel Flash Player).
 • http-statuskode (for eksempel «Funnet» eller «Ikke funnet»).

4.5 Barn

Denne nettbaserte tjenesten skal ikke brukes av barn under 13 år.

4.6 Dataoverføring

4.6.1 Dataoverføring til andre behandlingsansvarlige

Personopplysningene dine overføres kun til andre behandlingsansvarlige hvis det er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, hvis vi eller tredjepart har berettiget interesse i dataoverføringen, eller hvis du har gitt ditt samtykke. Du finner mer informasjon om de berettigede interessene i delen Formål med behandling og berettigede interesser. Tredjepart kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Når opplysninger overføres til tredjepart basert på berettiget interesse, forklares det i denne personvernerklæringen.

Opplysninger kan også overføres til andre behandlingsansvarlige hvis vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av juridiske bestemmelser eller administrative eller rettslige pålegg.

4.6.2 Tjenesteleverandører (generelt)

Vi bruker eksterne tjenesteleverandører til oppgaver som salg og markedsføring, håndtering av kontrakter, betalinger, programmering, netthotell og kundestøtte via telefon. Vi har valgt tjenesteleverandørene med omhu, og vi kontrollerer dem regelmessig, spesielt med tanke på korrekt behandling og beskyttelse av opplysningene som de lagrer. Alle tjenesteleverandører er underlagt taushetsplikt og må følge de juridiske bestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.6.3 Overføring til mottakere utenfor EØS

Vi kan overføre personopplysninger til mottakere som er lokalisert utenfor EØS, til såkalte tredjeland.

I slike tilfeller vil vi i forkant av overføringen påse at mottakeren har tilstrekkelig datasikkerhet (for eksempel dersom Europakommisjonen har bestemt at det aktuelle landet har tilstrekkelig sikkerhet, eller basert på avtaler på grunnlag av de såkalte EU-klausulene med mottakeren) eller at du har gitt ditt samtykke til overføringen.

Du har rett til å be om en oversikt over mottakere i tredjeland samt en kopi av bestemmelsene som skal sørge for tilstrekkelig datasikkerhet. Du finner mer informasjon under Kontakt.

4.6.4 Lagringstid

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere våre nettbaserte tjenester og tjenestene som er koblet til dem, eller så lenge vi har berettiget interesse i å lagre opplysningene (for eksempel kan vi fortsatt ha berettiget interesse i å bruke dem til markedsføring via post etter at vi har oppfylt våre kontraktsmessige forpliktelser). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysningene dine, med unntak av opplysninger som vi må lagre for å oppfylle en juridisk forpliktelse (for eksempel i forbindelse med regnskap, hvor lovverket krever at vi skal lagre kontrakter og fakturaer i en bestemt tidsperiode).

5 Bruk av informasjonskapsler

5.1 Generelt

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du bruker våre nettbaserte tjenester. Hvis du bruker denne nettbaserte tjenesten senere, vil nettleseren sende innholdet fra informasjonskapselen tilbake til den respektive selgeren slik at enheten kan identifiseres. Ved å lese informasjonskapslene kan vi skreddersy våre nettbaserte tjenester for deg slik at de blir enklere å bruke.

5.2 Deaktivere og slette informasjonskapsler

Når du besøker et nettsted, vises et sprettoppvindu som spør om du godtar bruken av informasjonskapsler, eller om du vil deaktivere dem i innstillingene.

Hvis du bestemmer deg for å blokkere informasjonskapsler, lagres det en reservasjonskapsel i nettleseren din. Denne informasjonskapselen brukes kun til å lagre valget ditt. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at enkelte funksjoner på nettstedene våre ikke fungerer som de skal. En slik reservasjonskapsel kan av tekniske årsaker kun brukes av nettleseren som den ble lagret i. Hvis du sletter informasjonskapsler eller bruker en annen nettleser eller enhet, må du reservere deg mot informasjonskapsler på nytt.

Innstillingen gjelder ikke for informasjonskapsler som lagres når du besøker andre nettsteder fra andre leverandører.

Du kan slette alle informasjonskapslene i nettleseren din. Se hjelpefunksjonen i nettleseren din for mer informasjon. Dette kan føre til at enkelte funksjoner ikke lenger blir tilgjengelige.

I tillegg kan du administrere og deaktivere bruk av tredjeparts informasjonskapsler på følgende nettsted:

http://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg

Siden dette nettstedet ikke er vårt, har vi ikke ansvar for innhold og tilgjengelighet.

5.3 Oversikt over informasjonskapslene som vi bruker

Her finner du en oversikt over informasjonskapslene som vi bruker.

5.3.1 Helt nødvendige informasjonskapsler

Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for at vi skal kunne levere våre nettbaserte tjenester på en trygg måte. Denne kategorien inkluderer for eksempel:

 • Informasjonskapsler som identifiserer eller autentiserer brukerne våre.
 • Informasjonskapsler som midlertidig lagrer informasjon fra brukeren (for eksempel innholdet i handlekurven eller et skjema).
 • Informasjonskapsler som lagrer enkelte brukerinnstillinger (for eksempel innstillinger for søk eller språk).
 • Informasjonskapsler som lagrer data for å sikre problemfri avspilling av film eller lyd.

5.3.2 Analytiske informasjonskapsler

Vi bruker analytiske informasjonskapsler for å registrere brukeratferden (for eksempel hvilke annonsebannere som brukere klikker på, hva brukere søker etter og så videre) til brukerne våre og for å kunne analysere den statistisk.

5.3.3 Informasjonskapsler for sporing i forbindelse med sosiale plugins

Enkelte deler av våre nettbaserte tjenester bruker innhold og tjenester fra andre leverandører (for eksempel Facebook og Twitter). Disse leverandørene kan også bruke informasjonskapsler og aktive komponenter. Vi kan ikke påvirke hvordan disse leverandørene behandler personopplysninger. Du finner mer informasjon om slike plugins under Sosiale plugins.

6 Nettanalyser

Vi trenger statistisk informasjon om hvordan våre nettbaserte tjenester brukes for å kunne gjøre dem mer brukervennlige og for å gjennomføre målinger og markedsundersøkelser.

Til dette bruker vi nettanalyseverktøyene som beskrives i dette avsnittet.

Profilene som disse verktøyene oppretter ved hjelp av analytiske informasjonskapsler eller loggfiler, kombineres aldri med personopplysninger. Enten bruker ikke verktøyene IP-adresser, eller så bruker de IP-adresser som forkortes umiddelbart etter at de samles inn.

Leverandørene av verktøyene behandler kun data som databehandlere underlagt våre retningslinjer, aldri for sine egne formål.

Her finner du informasjon om hver leverandør og hvordan du kan motsette deg innsamling og behandling av personopplysninger i verktøyet.

For verktøy som bruker reservasjonskapsler er denne funksjonen knyttet til hver enkelt enhet eller nettleser. Hvis du bruker flere enheter eller nettlesere, må du velge innstillingen på hver enhet og i hver nettleser som du bruker.

I tillegg kan du unngå at det lages brukerprofiler ved å deaktivere all bruk av informasjonskapsler. Se Deaktivere og slette informasjonskapsler.

6.1 WebTrends

WebTrends leveres av WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA.

Du kan motsette deg innsamling eller behandling av personopplysningene dine ved hjelp av følgende lenke: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

7 Sosiale plugins

I våre nettbaserte tjenester bruker vi såkalte sosiale plugins fra ulike sosiale medier. De beskrives i dette kapittelet.

Når du bruker plugins, vil nettleseren din lage en direkte forbindelse til serveren til det respektive sosiale mediet. På denne måten mottar den respektive leverandøren informasjonen som nettleseren din hentet fra den respektive siden i vår nettbaserte tjeneste, selv om du ikke har en brukerkonto hos denne leverandøren eller ikke er pålogget kontoen din. I dette tilfellet blir loggfiler (inkludert IP-adresser) overført direkte fra nettleseren din til en server hos den respektive leverandøren, hvor de kan lagres. Leverandøren eller leverandørens server kan ligge utenfor EU eller EØS (for eksempel i USA).

Pluginene er frittstående utvidelser fra de som leverer sosiale medier. Derfor kan vi ikke påvirke hvilke opplysninger de samler inn og lagrer.

Det sosiale nettverkets formål og omfang av innsamlingen, videre behandling og bruk av opplysningene, samt dine respektive rettigheter og innstillinger for å ivareta personvernet ditt, finner du ved å lese personvernerklæringen fra de respektive sosiale mediene.

Hvis du ikke ønsker at leverandører av sosiale medier skal kunne motta, og eventuelt lagre eller bruke opplysninger, må du ikke bruke pluginene.

7.1 Heise Medien GmbH & Co. KG

Ved hjelp av denne såkalte totrinns autentiseringen (som leveres av Heise Medien GmbH & Co. KG) beskytter vi ditt besøk på nettstedene våre slik at de ikke blir loggført og behandlet av leverandører av sosiale medier som standard. Når du besøker en side på ett av nettstedene våre som inneholder en slik plugin, er disse deaktivert som standard. Pluginen aktiveres ikke før du klikker på knappen.

7.2 Facebook-plugins

Facebook kommer fra www.facebook.com og leveres av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, samt fra www.facebook.de, som leveres av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Du finner en oversikt over Facebooks plugins og hvordan de ser ut her: http://developers.facebook.com/plugins. Her kan du lese mer om Facebooks personvern: http://www.facebook.com/policy.php.

7.3 Twitter-plugins

Twitter drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Du finner en oversikt over Twitters plugins og hvordan de ser ut her: https://twitter.com/about/resources/buttons. Her kan du lese mer om Twitters personvern: https://twitter.com/privacy.

7.4 Google+-plugins

Google+ drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Du finner en oversikt over Googles plugins og hvordan de ser ut her: https://developers.google.com/+/plugins. Her kan du lese mer om Google+ sitt personvern: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

8 YouTube

Disse nettbaserte tjenestene bruker videoplattformen YouTube, som drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA. YouTube er en plattform som brukes til å spille av lyd- og videofiler.

Når du besøker en side i våre nettbaserte tjenester som inneholder en innebygd YouTube-avspiller, opprettes en tilkobling til YouTube slik at filmen eller lydfilen kan overføres og avspilles. I denne prosessen overføres personopplysninger til YouTube, som er databehandler. Vi er ikke ansvarlige for hvordan YouTube behandler slike personopplysninger.

Ytterligere informasjon om omfang og formål med innsamlede opplysninger, eller hvordan YouTube behandler og bruker dem, dine rettigheter og hvilke personvernalternativer du kan velge, finner du i YouTubes personvernerklæring.

9 Eksterne lenker

Våre nettbaserte tjenester kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, som drives av leverandører som vi ikke har noen forbindelse til. Når du klikker på lenken, kan vi ikke påvirke innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som kan overføres til tredjepart (for eksempel IP-adresse eller adressen til nettstedet), siden tredjeparts atferd ligger utenfor vårt ansvarsområde. Vi påtar oss ikke ansvar for hvordan tredjepart behandler slike personopplysninger.

10 Sikkerhet

Medarbeiderne våre og bedriftene som tilbyr tjenester på vegne av oss, er underlagt taushetsplikt og må overholde gjeldende personopplysningslov.

Vi iverksetter alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et egnet sikkerhetsnivå og for å beskytte de personopplysningene som vi administrerer, spesielt mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, manipulasjon, tap, endringer eller uautorisert utlevering eller tilgang. Sikkerhetstiltakene våre forbedres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

11 Brukerens rettigheter

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen som du finner under Kontakt. Når du gjør det, må du sørge for å identifisere deg.

Rett til informasjon og tilgang:

Du har rett til å få vite om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi gjør det, har du også rett til å få tilgang til personopplysningene dine.

Rett til korrigering og sletting:

Du har rett til å be om at vi retter unøyaktige personopplysninger om deg uten ugrunnet opphold. Med hensyn til formålet med behandlingen har du rett til å be om at vi kompletterer ufullstendige opplysninger, inkludert å sende oss en utfyllende oversikt.

Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige i forbindelse med regnskap eller som er underlagt en lovbestemt lagringsperiode. Hvis det ikke er nødvendig med tilgang til slike opplysninger, vil behandlingen begrenses (se følgende).

Begrensning av behandling:

Du har rett til å kreve begrensning av behandling av personopplysningene dine, forutsatt at de lovbestemte kravene er oppfylt.

Motsette seg behandling av personopplysninger:

Du har rett til å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine. Vi vil da avslutte behandlingen med mindre det finnes lovpålagte krav om videre behandling som ligger utenfor vår kontroll, rettigheter og frihet, eller i forbindelse med opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Dataportabilitet:

Du har rett til å motta opplysninger som du har utlevert til oss. Disse skal overføres i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Hvis det er teknisk mulig, kan du også be oss om å overføre opplysningene til tredjepart.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet:

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan påklage vedtak til tilsynsmyndigheten som har ansvaret i ditt land, eller til tilsynsmyndigheten som har ansvaret for oss.

Dette er:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

12 Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og datavern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre personvernerklæringen tilsvarende. Du må derfor følge med på versjonnummeret for personvernerklæringen, siden det vil endres.

13 Kontakt

Hvis du vil kontakte oss, finner du adressen vår under «Behandlingsansvarlig». Hvis du vil utøve dine personvernrettigheter og varsle om krenkelser av personvernet, kan du bruke denne lenken:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

Hvis du har forslag eller klager når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger, anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

eller

DPO@bosch.com

Gjelder fra: 29.08.2018

Høykvalitetsservice for din bil

Bosch Car Service - det er vi som er ekspertene. Hvis du er på jakt etter den beste servicen og de beste folkene, da har du kommet til rett sted. Enten du vil ha gode råd, reparasjoner eller bilservice, - så kan vi tilby full pakke - sammenkoblet med unik ekspertise fra Bosch. Bosch er verdens største underleverandør til hele bilbransjen.

Bilverkstedene i Bosch Car Service er fullt ut kvalifiserte til å håndtere den nyeste og mest avanserte teknologien man finner i biler fra alle fabrikanter og kan gi dem den beste servicen.

Din bil er alltid i de beste hender når lar bilverkstedene i Bosch Car Service ta hånd om den.

Bosch Car Service - For everything your car needs.

Finn bilverksted

Er det noe annet du lurer på?

Vi svarer gjerne på de spørsmålene du har. Vennligst kontakt oss på: BCSinfo@dk.bosch.com. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for funksjon, komfort og statistiske formål. Du kan når som helst endre innstillingene for informasjonskapslene. Klikk på "Endre innstillinger". Hvis du godtar bruk av informasjonskapsler, så klikker du på "Ja, enig."

Personvernpolicy i Bosch-gruppen