Do góry Do góry

Wszystko czego potrzebuje Twoje auto
Warsztaty

Warsztaty

Stłuczka na drodze – co zrobić?

Co zrobić?

Co zrobić?

Sezon wakacyjny właśnie jest w pełni. Dobra pogoda, wolny czas – sprzyja to wyjazdom, niestety także stłuczkom. Nowa trasa może ciekawić tak bardzo, że odciągnie na chwilę uwagę kierowcy. Już chwila nieuwagi na zakorkowanej trasie lub przy skręcie na skrzyżowaniu może spowodować stłuczkę. Właśnie dlatego należy skoncentrować się podczas jazdy, jednak, gdy już taka sytuacja się przytrafi, warto wiedzieć jak postępować.

Działaj z głową!

O stłuczce można mówić w przypadku małej kolizji drogowej, w wyniku której doszło do uszkodzenia pojazdu, jednak żadna z osób, biorących udział w zdarzeniu nie została poszkodowana. Po zdarzeniu należy podjąć odpowiednie kroki, dzięki czemu cała sytuacja może być tylko przykrym incydentem, który szybko pójdzie w niepamięć, zamiast poważną szkodą przez dłuższy czas negatywnie wpływającą na komfort jazdy i jakość życia.

Po zdarzeniu należy w pierwszej kolejności upewnić się, że nikomu nic się nie stało. Dotyczy to zarówno pasażerów w pojazdach, jak też ewentualnych świadków zdarzenia.Jeśli nikt nie ucierpiał, to należy usunąć pojazdy z drogi, by nie tamowały ruchu i nie stanowiły zagrożenia. Niekiedy jest to niemożliwe z uwagi na poważne uszkodzenie pojazdu lub brak warunków na drodze (np. w tunelu, na moście, itp.), wówczas należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Powinien on znajdować się od miejsca zdarzenia w odległości:

 • około 100 metrów - na autostradach i drogach ekspresowych
 • około 30-50 metrów – w terenie niezabudowanym
 • przy samochodzie – w terenie zabudowanym

Dla zapewnienia lepszej widoczności w sytuacji, gdy pojazdu nie udało się usunąć z drogi, należy załączyć światła awaryjne i założyć kamizelkę odblaskową.

Gdy pojazdy są zabezpieczone i nie stwarzają zagrożenia na drodze, można przystąpić do spisania oświadczeń. Uprzednio warto mieć świadków zdarzenia – zwłaszcza, gdy nie towarzyszą jeździe pasażerowie – nie zawsze bowiem druga strona będzie chciała przyznać się do winy.

Strony biorące udział w kolizji mogą podpisać specjalne oświadczenie, dzięki czemu zarówno sprawca, jak i poszkodowany mogą zabezpieczyć swoje interesy. W oświadczeniu powinny się znaleźć podstawowe informacje takie jak:

 • dane personalne,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • numer prawa jazdy,
 • aktualny numer telefonu,
 • dane samochodów,
 • opis powstałych szkód,
 • okoliczności zdarzenia,
 • data , godzina, miejsce zdarzenia,
 • numer polisy OC i nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Warto takie oświadczenie mieć przy sobie zawsze podczas jazdy samochodem (najlepiej w dwóch egzemplarzach). Można też spisać oświadczenie na kartce, jeśli żadna ze stron nie jest w posiadaniu takiego wzoru. Istotne jest by znalazły się w nim wszystkie wskazane wyżej dane i podpisy stron.

Po spisaniu oświadczenia można wykonać telefon do ubezpieczyciela i zgłosić szkodę. Jeśli pojazd jest uszkodzony w tak niefortunny sposób, że nie można dalej nim jechać, konieczne jest wezwanie pomocy drogowej. Sieć warsztatów Bosch Car Service zapewnia holowanie na terenie całej Polski, a najbliższy adres serwisu z pomocą drogową znaleźć można na stronie: http://bosch-service.pl. Pojazd można też zostawić w jednym z naszych warsztatów, gdzie dokonana zostanie wycena lub przeprowadzona zostanie naprawa na życzenie Klienta. Część serwisów oferuje na czas naprawy auta zastępcze.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Należy w pierwszej kolejności zgłosić zdarzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. To ważne, aby nie ściągać odszkodowania ze swojego OC, ponieważ może to poskutkować wzrostem składki w kolejnych latach. Poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie oświadczenia o winie, jednak im szybciej podjęte zostaną działania, tym szybciej mogą być wypłacone środki. Jeśli sprawca nie posiada polisy OC (która jest obowiązkowa w Polsce), wówczas można zgłosić się do własnego ubezpieczyciela, który ma obowiązek zająć się sprawą. Poszkodowany otrzymuje odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zaś ubezpieczyciel podejmuje działania w kierunku sprawcy dotyczące zwrotu wypłaconego ubezpieczenia. Dodatkowo taka osoba może być ukarana za brak ważnego OC.

Kompleksowy serwis aut w najwyższym standardzie

Wieloletnia obecność w branży motoryzacyjnej stanowi gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych przez Bosch Car Service.

Zrzeszona pod tą marką sieć warsztatów samochodowych zapewnia kompleksowe usługi serwisowe, włączając w to profesjonalną

diagnostykę – opartą o najnowsze rozwiązania technologiczne, jak i naprawy – również authybrydowych i elektrycznych.

Autoryzowane warsztaty oferują także pomoc drogową, a wiele z nich ma możliwość przeprowadzenia przeglądów, dzięki czemu

funkcjonują jako stacja kontroli pojazdów. Naszym celem jest zagwarantowanie jak najlepszej dostępności usług naszych

autoryzowanych partnerów w całej Polsce – zarówno w niewielkich miejscowościach, jak i dużych miastach.