Do góry Do góry

Wszystko czego potrzebuje Twoje auto
Warsztaty

Warsztaty

Co musisz wiedzieć o OC i AC?

W Polsce każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego zobowiązany jest prawnie do posiadania ubezpieczenia OC. Głównym aktem regulującym jego obowiązywanie jest Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Polisa AC jest natomiast dobrowolna i stanowi dodatkowe zabezpieczanie. Co tak naprawdę dają te ubezpieczania? W jaki sposób wpływają na komfort kierowców?

Najważniejsze informacje o OC

Głównym zadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jest wypłata odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody przez osobę ubezpieczoną innym osobom. Oznacza to, że jeśli kierowca spowoduje kolizję lub wypadek, to zakład ubezpieczeń, w którym wykupił polisę, wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie. Wpłata z OC może nie nastąpić, jeżeli winny:

  • jechał pod wpływem alkoholu,
  • uciekł z miejsca zdarzenia,
  • doprowadził do wypadku/kolizji umyślnie

Zakres ubezpieczenia

Obejmuje szkody mienia i zdrowia, a podstawowe warunki polisy są takie same u wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ polisa narzucona jest odgórnie. Podobnie wobec wszystkich firm ubezpieczeniowych obowiązuje ta sama suma gwarancyjna – czyli 6 mln EUR. Oznacza to, że do tej kwoty towarzystwo zobowiązuje się pokryć szkody.

Czas trwania

Umowa OC jest zawierana na 12 miesięcy. Krótszy czas trwania jest dopuszczalny tylko wówczas, gdy pojazdy zarejestrowane są czasowo, zarejestrowane za granicą lub należą do grupy pojazdów zabytkowych bądź wolnobieżnych.

Wysokość składki

Opłata za polisę OC zależy od trzech podstawowych czynników:

  • pojemności silnika (im większa, tym wyższa składka)
  • przeznaczenia pojazdu
  • regionu zamieszkania (im większa wypadkowość, tym wyższa składka)

Wysokość składki może zostać obniżona bądź podwyższona w zależności od różnych czynników.

Podpowiadamy: 7 faktów o OC, które warto znać

1) Poszkodowany w wypadku ma 3 lata na zgłoszenie szkody.

2) Polisa działa za granicą – na terenie UE i państw, które podpisały Porozumienie Wielostronne.

3) Nieużywany, zarejestrowany pojazd musi mieć ubezpieczenie OC.

4) Osoba kierująca cudzym i nieubezpieczonym pojazdem odpowiada za szkodę.

5) Kupujący pojazd z OC nabywa prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy.

6) Brak OC skutkuje karą nawet kilku tysięcy złotych.

7) Porównanie cen OC u różnych ubezpieczycieli może przynieść oszczędność nawet kilkuset złotych.

Najważniejsze informacje o AC

W polskim prawie nie ma regulacji zobowiązujących właścicieli pojazdów mechanicznych do wykupienia polisy AC. Głównym zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona przed finansowymi skutkami uszkodzenia pojazdu. Oznacza to zwolnienie kierowcy (także jeśli był sprawcą) z kosztów naprawy auta, chyba że:

  • spowodował zdarzenie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  • szkoda powstała na skutek umyślnego działania kierowcy;
  • samochód nie posiada aktualnego przeglądu technicznego, rejestracji lub był prowadzony przez osobę nieposiadającą uprawnień do tego;
  • szkoda jest wynikiem bieżącej eksploatacji bądź powstała na skutek nienaprawionych szkód przed podpisaniem umowy AC.

Zakres ubezpieczenia

Zazwyczaj zakres polisy AC jest bardzo elastyczny i obejmować może szkody powstałe w wypadku i kolizji z innymi pojazdami, uszkodzenia wynikające z wandalizmu, kradzieży bądź usiłowania kradzieży, pożaru lub wybuchu, negatywnych skutków działania zjawisk atmosferycznych. Zazwyczaj w porozumieniu z doradcą dobiera się jego zakres, często przy jednoczesnym zakupie tej polisy z ubezpieczeniem OC można osiągnąć korzystniejszą cenę.

Czas trwania

Umowa AC jest zawierana na 12 miesięcy.

W przypadku uszkodzenia pojazdu OC i AC zabezpieczają przed dodatkowymi, często wysokimi kosztami naprawy. Osoby poszkodowane, jak też sprawcy mogą skorzystać z pomocy naszych warsztatów Bosch Car Service i uzyskać wstępną wycenę naprawy uszkodzeń. Chętnie też podejmiemy się wykonania wszystkich czynności, aby przywrócić sprawność pojazdu.

Kompleksowy serwis aut w najwyższym standardzie

Wieloletnia obecność w branży motoryzacyjnej stanowi gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych przez Bosch Car Service.

Zrzeszona pod tą marką sieć warsztatów samochodowych zapewnia kompleksowe usługi serwisowe, włączając w to profesjonalną

diagnostykę – opartą o najnowsze rozwiązania technologiczne, jak i naprawy – również authybrydowych i elektrycznych.

Autoryzowane warsztaty oferują także pomoc drogową, a wiele z nich ma możliwość przeprowadzenia przeglądów, dzięki czemu

funkcjonują jako stacja kontroli pojazdów. Naszym celem jest zagwarantowanie jak najlepszej dostępności usług naszych

autoryzowanych partnerów w całej Polsce – zarówno w niewielkich miejscowościach, jak i dużych miastach.