Top Top

Všetko pre Vaše auto
Hľadať servis

Hľadať servis

Právne informácie

I. Copyright

Všetky práva vyhradené. Všetok obsah webových stránok Bosch Group, a to najmä texty,

obrázky, grafiky, zvuk, animácie a video nahrávky, rovnako ako ich usporiadanie na

webových stránkach spoločností patriacich do Bosch Group sú predmetom ochrany podľa

zvláštnych právnych predpisov. Akýkoľvek obsah týchto webových stránok nesmie byť v

zmysle príslušných právnych predpisov používaný bez súhlasu a/lebo licencie oprávnenej

osoby. To neplatí, ak také použitie umožňuje výslovne zvláštny právny predpis.

Na webových stránkach Bosch Group môže byť taktiež zverejnený obsah, ktorý podlieha

právam tretích osôb. Bosch Group si zaistila súhlas/licenciu oprávnených osôb s použitím

tohto obsahu. Na ďalšie použitie v zmysle príslušných právnych predpisov je nutné zaistiť si

súhlas držiteľa (vlastníka) daného práva.

II. Informácie o právach priemyselného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, sú všetky obchodné označenia na webových stránkach Bosch Group

chránené podľa zvláštnych právnych predpisov a ich použitie je možné len so súhlasomoprávnenej osoby. Toto platí najmä pre ochranné známky a obchodné označenia používané

spoločnosťami Bosch Group, firemné logá, emblémy a iné.

Výslovne sa stanovuje, že prostredníctvom webových stránok Bosch Group sa neudeľuje

žiadny súhlas alebo licencia na použitie tu zverejneného obsahu.

Online dispute resolution (ODR)

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online: Európska komisia poskytuje platformu na

urovnávanie sporov online (OS). Táto platforma má slúžit ako kontaktné miesto pre

mimosúdne urovnávanie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpy

tovarov a služieb na internete.

Táto platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Nezúčastňujeme sa žiadnych mimosúdnych spôsobov riešenia sporov pred rozhodcovskými

orgánmi pre spotrebiteľské spory.

Vitajte v svojom Bosch Car Service

Vaše vozidlo je u nás v dobrých rukách. S viac ako 17 000 autoservismi Bosch Car Service vo viac ako 150 krajinách sme celosvetovo najväčšou nezávislou sieťou autoservisov.

Spolupracujeme so spoločnosťou Bosch a využívame know-how a vybavenie celosvetovo najväčšieho dodávateľa náhradných dielov pre automobily. Takmer všetky renomované značky využívajú v svojich najnovších modeloch diely a technológie spoločnosti Bosch. Ako autoservis pre všetky značky vozidiel zvláda Bosch Car Service a jeho vyškolení technici najmodernejšie technológie vozidiel a vždy dokážu zaistiť vykonanie údržby, prípravy na technickú kontrolu, prekontrolovania vozidla, diagnostiky elektronických systémov a všetky ďalšie opravy vozidiel.

Tešíme sa na vašu návštevu!