Privātums

1 Datu aizsardzības norādījumi

Bosch (turpinājumā „Bosch” vai „mēs”, vai „mums”) priecājas, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, kā arī mobilās lietotnes (kopā arī „tiešsaistes piedāvājums”) un interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.

2 Bosch respektē jūsu privāto sfēru

Jūsu privātās sfēras aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība mums ir ļoti svarīga un to ņemam vērā mūsu darījumu procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, jums izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir daļa no mūsu uzņēmuma politikas.

3 Atbildīgā persona

Atbildīgā persona par jūsu datu apstrādi ir Robert Bosch SIA; izņēmumi izklāstīti šajos datu aizsardzības noteikumos.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda:

Robert Bosch SIA,
Mūkusalas iela 101, Rīga, Latvija, LV-1004
E-pasta adrese: rblv@lv.bosch.com
Tālruņa numurs: +371 67802080

4 Personas datu iegūšana, apstrādāšana un izmantošana

4.1 Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

 • komunikācijas informācija (IP adrese);

4.2 Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat devuši savu piekrišanu.

4.3 Apstrādes mērķi un tiesisks pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus šādos apstrādes nolūkos:

 • Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana(Tiesiskais pamats: likumiska interese no mūsu puses par tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).
 • Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ(Tiesiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību).
 • Pašreklāma un trešās puses reklāma, kā arī tirgus izpēte un darbības rādiusa mērīšana likumā atļautajā apmērā vai pamatojoties uz piekrišanu(Tiesiskais pamats: piekrišana/likumiska interese no mūsu puses attiecībā uz tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).
 • Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana(Tiesiskais pamats: likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu).

4.4 Žurnālfaili

Katru reizi lietojot internetu, no jūsu interneta pārlūka automātiski tiek nodota noteikta informācija, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs neilgu laiku saglabājam traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, nesankcionētas piekļuves mēģinājumu izmeklēšanai) un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas jāuzglabā pierādījumiem, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas institūcijām.

Žurnālfaili (bez adreses vai bez pilnīgas adreses) tiek izmantoti arī analīzes nolūkos; skatīt sadaļu par tīmekļa analīzi.

Žurnālfailos tiek saglabāta īpaši šāda informācija:

 • galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
 • tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktā izcelsmes vai atsauces URL);
 • pakalpojuma sniedzēja nosaukums, caur kuru notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
 • izgūto datņu vai informācijas nosaukums;
 • izguves datums, laiks, kā arī ilgums;
 • pārsūtīto datu daudzums;
 • operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot uzinstalētās pievienojumprogrammas (piemēram, spraudnim Flash Player);
 • http statusa kods (piemēram, „pieprasījums sekmīgs” vai „pieprasītā datne nav atrasta”).

4.5 Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.

4.6 Datu nodošana tālāk

4.6.1 Datu nodošana citām atbildīgajām personām

Jūsu personas datus nododam citām atbildīgajām personām tikai tad, ja tas nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizēta informācija par tiesisko pamatu atrodama sadaļā par apstrādes mērķiem un tiesisko pamatu. Trešās personas var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. Ja dati trešajām personām tiek nodoti, balstoties uz likumisko interesi, tas tiek izklāstīts datu aizsardzības norādījumos.

Turklāt datus var nodot citām atbildīgajām personām, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

4.6.2 Pakalpojumu sniedzējs (vispārīgi)

Mēs dodam pakalpojumu sniedzējiem tādus uzdevumus kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvaldība, maksājumu noformēšana, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības tālruņa pakalpojumi. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.6.3 Nodošana saņēmējiem ārpus EEZ

Mēs varam personas datus nodot arī saņēmējiem, kuru juridiskā adrese ir ārpus EEZ tā sauktajās trešajās valstīs.

Šādā gadījumā pirms nodošanas mēs pārliecināmies, ka saņēmējs nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni (piemēram, balstoties uz ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajai valstij vai ar saņēmēju pastāv tā saukto Eiropas Savienības ES līguma standartklauzulu vienošanās) vai ir saņemta jūsu piekrišana datu nodošanai.

Jūs varat no mums saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un konkrēto līgumu noteikumu kopiju, kas nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.

4.7 Saglabāšanas ilgums; uzglabāšanas termiņi

Datus pamatā saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par mārketingu pa pastu). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kuri jāturpina saglabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus saglabāt zināmu laika posmu).

5 Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā, apmeklējot tiešsaistes piedāvājumu. Ja atverat šo tiešsaistes piedāvājumu vēlreiz, jūsu pārlūkprogramma nosūta sīkdatņu saturu atpakaļ attiecīgajam piedāvātājam un šādi ļauj atkal identificēt ierīci. Sīkdatnes palīdz mums optimāli pielāgot tiešsaistes piedāvājumu tieši jums un atvieglot jums tā lietošanu.

5.1 Kategorijas

Mēs atšķiram sīkfailus, kas ir obligāti nepieciešami tiešsaistes pakalpojumu tehniskās darbības nodrošināšanai, un tādus sīkfailus un izsekošanas mehānismus, kas nav obligāti nepieciešami tiešsaistes pakalpojumu tehniskajai darbībai.

Būtībā ir iespējams izmantot tiešsaistes pakalpojumus bez sīkfailiem, kas kalpo netehniskiem mērķiem.

5.1.1 Tehniski nepieciešamie sīkfaili

Ar tehniski pieprasāmiem sīkfailiem, mēs domājam, ka sīkfaili bez šiem tiešsaistes pakalpojumu tehniskajiem noteikumiem nevar būt nodrošināti. Tie ir, piemēram, sīkfaili, kas uzglabā datus, lai nodrošinātu vienmērīgu video vai audio kadru reproducēšanu.

Šādi sīkfaili tiks dzēsti, pametot vietni

5.1.2 Sīkfaili un izsekošanas mehānismi, kas tehniski nav nepieciešami

Mēs izmantojam sīkdatnes un izsekošanas mehānismus tikai tad, ja katrā gadījumā esat mums devis iepriekšēju piekrišanu. Izņemot sīkfailu, kas saglabā jūsu privātuma iestatījumu pašreizējo statusu (izvēles sīkfails). Šis sīkfails tiek noteikts, pamatojoties uz patiesām interesēm.

Mēs nošķiram divas apakškategorijas attiecībā uz šiem sīkfailiem un izsekošanas mehānismiem:

5.2 Ērtuma sīkfaili

Šie sīkfaili atvieglo darbību un tādējādi ļauj jums pārlūkot mūsu tiešsaistes pakalpojumu ērtāk; piemēram, jūsu valodas iestatījumi var tikt iekļauti šajos sīkfailos.

5.3 Mārketinga sīkfaili un izsekošanas mehānismi

Vispārīgi

Izmantojot mārketinga sīkdatnes un izsekošanas mehānismus, mēs un mūsu partneri esam spējīgi parādīt jūsu piedāvājumus, balstoties uz jūsu interesēm, kas izriet no jūsu lietotāja uzvedības analīzes:

 • Statistika:
  Izmantojot statistiskos rīkus, mēs izmērām, piemēram, jūsu lapas skatījumu skaitu.
 • Reklāmguvumu izsekošana:
  Mūsu reklāmguvumu uzskaites partneri ievieto sīkfailu jūsu datorā ("reklāmguvumu sīkfails"), ja piekļuvāt mūsu tīmekļa vietnei, izmantojot attiecīgā partnera reklāmu. Parasti šie sīkfaili pēc 30 dienām vairāk nav derīgi. Ja jūs apmeklējat noteiktas mūsu tīmekļa vietnes lapas, un sīkfaili vēl nav beigušies, mēs un attiecīgais reklāmguvumu partneris varam atpazīt, ka noteikts lietotājs noklikšķina uz reklāmas un tādējādi tika novirzīts uz mūsu tīmekļa vietni. Tas ir izdarāms arī vairākās ierīcēs. Informācija, kas iegūta, izmantojot konvertēšanas sīkfailu, palīdz apkopot reklāmguvumu statistiku un reģistrēt kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķinājuši uz attiecīgās reklāmas un tika novirzīti uz tīmekļa vietni ar reklāmguvumu uzskaites tagu.
 • Sociālie spraudņi:
  Dažas no mūsu tiešsaistes pakalpojumu lapām ietver citu pakalpojumu sniedzēju saturu un pakalpojumus (piemēram, Facebook, Twitter), kuri arī var izmantot sīkfailus un aktīvus moduļus. Sīkāku informāciju par sociālajiem spraudņiem, lūdzu, skatiet sadaļā par sociālajiem spraudņiem
 • Pārvirzīšana:
  Šie rīki izveido lietotāju profilus, izmantojot reklāmas sīkfailus vai trešo pušu reklāmas sīkfailus, tā sauktos "tīmekļa bāksignālus" (neredzamās grafikas, ko dēvē arī par pikseļiem vai izsekošanas pikseļiem) vai izmantojot salīdzināmas tehnoloģijas. Tie tiek izmantoti interesēm balstītām reklāmām un lai kontrolētu biežumu, ar kādu lietotājs aplūko noteiktas reklāmas. Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir pārzinis, kas ir atbildīgs par datu apstrādi saistībā ar šo rīku. Rīku nodrošinātāji var izpaust informāciju arī trešajām personām iepriekš minēto mērķu dēļ. Lūdzam ņemt vērā attiecīgā pakalpojuma sniedzēja datu aizsardzības paziņojumus.

Ņemiet vērā, ka, izmantojot šos rīkus, jūsu dati var tikt pārskaitīti adresātiem ārpus EEZ, ja saskaņā ar VDAR (piemēram, ASV) nav pienācīga līmeņa datu aizsardzības. Lai iegūtu sīkāku informāciju šajā sakarā, lūdzu, skatiet tālāk minēto individuālo mārketinga rīku aprakstu.

5.3.1 Vārds: Google analītika

Sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkcija: Lietotāja uzvedības analīze (lapas izguves, apmeklētāju un apmeklējumu skaits, lejupielādes), pseidonīmu lietotāju profilu izveide, pamatojoties uz vairāku ierīču informāciju par Google lietotājiem, kuri ir ielogojušies (vairāku ierīču izsekošana), pseidonīmu lietotāju datu bagātināšana ar specifisku informācija mērķa grupai, ko sniedz Google, pārvirzīšana, UX testēšana, reklāmguvumu uzskaite un atkārtota mērķauditorijas atlase kopā ar Google reklāmām

5.3.2 Vārds: Google tagu pārvaldnieks

Sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkcija: Mājaslapu tagu administrēšana, izmantojot lietotāja saskarni, mūsu mājas lapu programmu kodu integrēšana

5.3.3 Google Maps

Šajā lapā, lietojot API, tiek izmantots karšu pakalpojums Google Maps. Pakalpojuma sniedzējs ir Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Lai izmantotu Google Maps funkcijas, jāsaglabā jūsu IP adrese. Informācija parasti tiek pārsūtīta uz Google LLC serveri ASV un saglabāta tur. Šīs lapas nodrošinātājs nekādā veidā neietekmē šo datu pārsūtīšanu. Mēs izmantojam Google Maps, lai pievilcīgi noformētu savus tiešsaistes piedāvājumus un atvieglotu tīmekļa vietnē minēto vietu atrašanu. Tas atbilst mūsu galvenajām likumīgajām interesēm VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par lietotāju datu apstrādi, lūdzu, skatiet Google konfidencialitātes politiku: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.3.4 Google reCAPTCHA

Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību, lietojot dažādas veidlapas, mēs izmantojam uzņēmuma Google LLC pakalpojumu Google reCAPTCHA. tos lietojam galvenokārt tāpēc, lai atšķirtu, vai datus ievadījusi fiziska persona vai arī to krāpnieciskā nolūkā veikusi iekārta, vai notikusi automātiska datu apstrāde. Tas atbilst mūsu galvenajām likumīgajām interesēm VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē. Pakalpojums ietver IP adreses un, ja nepieciešams, citu Google sniegtajam reCAPTCHA pakalpojumam vajadzīgo datu nosūtīšanu uzņēmumam Google. Šim nolūkam ir piemērojami atšķirīgi Google LLC datu aizsardzības noteikumi.

Sīkāka informācija par Google LLC konfidencialitātes politiku ir pieejama vietnē: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

5.3.5 Google tīmekļa fonti

Lai panāktu vienotu fontu attēlošanu, šī vietne izmanto tā dēvētos tīmekļa fontus, kurus nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Kad jūs piekļūstat lapai, pārlūkprogramma kešatmiņā ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus, lai pareizi atveidotu tekstus un fontus. Lai to īstenotu, jūsu pārlūkprogrammai jāveido savienojums ar Google serveriem. Tādējādi Google saņem informāciju, ka mūsu tīmekļa vietnei tika piekļūts, izmantojot jūsu IP adresi. Google tīmekļa fontu izmantošana ļauj mums vienoti un pievilcīgi atveidot savus tiešsaistes piedāvājumus. Tas atbilst mūsu galvenajām likumīgajām interesēm VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē. Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, jūsu dators izmantos standarta fontu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Google tīmekļa fontiem, lūdzu, skatiet vietni https://developers.google.com/fonts/faq un Google privātuma politiku: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.3.6: New Relic Browser

Sniedzējs: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Funkcija: Lai izsekotu lietotāja pieredzi un novērstu klientu problēmas vai sūdzības, jūsu personas dati ir jānosūta iepriekš minētajam pārzinim.

5.3.7 Facebook Pixel

Nodrošinātājs: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland Kopā ar Facebook uzņemamies atbildību par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi mūsu tiešsaistes piedāvājumā, izmantojot rīku Facebook Pixel. Lai noteiktu attiecīgos pienākumus saistību izpildei saskaņā ar PDAR par kopīgu apstrādi, esam noslēguši dalītās atbildības līgumu ar uzņēmumu Facebook. Līguma galvenos punktus jebkurā laikā var skatīt šajā saitē: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Jo īpaši tas nosaka, kādi drošības pasākumi uzņēmumam Facebook jāņem vērā (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) un to, kā var aizstāvēt datu subjektu tiesības attiecībā uz Facebook.

Funkcija: Facebook apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu rīkā Facebook Pixel, lai ģenerētu kampaņu pārskatus, uzskaitītu reklāmguvumus, skatītu klikšķu notikumus un īstenotu mērķtiecīgu reklāmu ārpus mūsu tīmekļa vietnes (atkārtota mērķauditorijas reģistrēšana), pamatojoties uz HTTP terminiem (tostarp IP adresi, ierīces un pārlūkprogrammas rekvizītiem, vietrādi URL, nosūtītāja vietrādi URL, jūsu personu), konkrētu pikseļu datiem (tostarp Pixel ID un Facebook sīkfailu), klikšķu darbībām, neobligātām vērtībām (piemēram, reklāmguvumiem, lapas tipu), veidlapas lauku nosaukumiem (piemēram, “e-pasts”, “adrese”, “daudzums” produkta vai pakalpojuma iegādei)
Mēs nesaņemam nekādus ar jums saistītus personas datus no Facebook, bet saņemam anonimizētus kampaņu pārskatus par tīmekļa vietnes mērķauditoriju un reklāmu veiktspēju. Varat pārtraukt uz interesēm balstītu reklāmu saņemšanu no Facebook, mainot reklamēšanas iestat’ijumus Facebook tīmekļa vietnē. Varat arī deaktivizēt trešo pušu sīkfailu izmantošanu, apmeklējot Digitālās reklāmas alianses (Digital Advertising Alliance) atteikšanās lapu vietnē http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN vai tīmekļa vietni http://www.youronlinechoices.com.
Papildinformācija pieejama šajā vietnē: https://www.facebook.com/policy

5.7 Sīkfailu pārvaldība

Sīkfailu pārvaldīšana un izsekošanas mehānismi

Varat pārvaldīt sīkfailu un izsekošanas mehānisma iestatījumus pārlūkā un/vai mūsu konfidencialitātes iestatījumos.

Piezīme: Iestatījumi, kurus esat veicis, attiecas tikai uz pārlūkprogrammu, kas tiek izmantota katrā gadījumā.

5.7.1 Visu sīkfailu deaktivizēšana

Ja jūs vēlaties deaktivizēt visu sīkfailus, lūdzu, deaktivizējiet sīkfailus jūsu pārlūka uzstādījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

5.7.2 ūsu iestatījumu pārvaldība attiecībā uz sīkfailiem un izsekošanas mehānismiem, kuri tehniski nav nepieciešami

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, sīkfailu slānī jums tiks lūgts, vai jūs piekrītat, ka mēs izmantojam jebkādus komforta sīkfailus, mārketinga sīkfailus vai izsekošanas mehānismus.

Mūsu konfidencialitātes iestatījumos jūs varat atsaukt piekrišanu, kas ir spēkā nākotnē, vai piešķirt jūsu piekrišanu vēlāk.

6. Sociālie spraudņi

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā tiek izmantoti dažādu sociālo tīklu sociālie spraudņi; tie atsevišķi aprakstīti šajā sadaļā.

Izmantojot šos spraudņus, jūsu interneta pārlūkpro-gramma izveido tiešo savienojumu ar attiecīgo sociālo tīklu serveriem. Tādējādi attiecīgais piedāvātājs saņem informāciju, ka jūsu interneta pārlūkprogramma atvē-rusi attiecīgo mūsu tiešsaistes piedāvājuma vietni, kaut arī jums nav lietotāja konta pie piedāvātāja vai pašlaik neesat tajā pieteikušies. Žurnālfailus (ieskaitot IP adresi) jūsu interneta pārlūkprogramma nosūta tieši attiecīgā piedāvātāja serverim un tur, ja nepieciešams, saglabā. Piedāvātāja vai tā servera atrašanās vieta var būt ārpus ES vai EEZ (piemēram, ASV).

Spraudņi veido sociālo tīklu piedāvātāju patstāvīgus paplašinājumus. Tāpēc mēs nevaram ietekmēt sociālo tīklu piedāvātāju ar spraudņu palīdzību iegūto un sa-glabāto datu apmēru.

Datu iegūšanas, tālākās apstrādes un izmantošanas mērķi un apmēru sociālajā tīklā, kā arī ar to saistītās tiesības un iestatīšanas iespējas jūsu privātās sfēras aizsardzībai skatiet attiecīgā sociālā tīkla datu aizsar-dzības norādījumos.

Ja nevēlaties, ka sociālo tīklu piedāvātāji saņem datus par šo tiešsaistes piedāvājumu un tos eventuāli sa-glabā vai izmanto tālāk, neizmantojiet šos spraudņus.

6.1 Facebook spraudņi

Facebook nodrošina tiekėjas Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ir www.facebook.de, tiekėjas „Facebook Ireland Limited“, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublina 2, Ireland (Dublin) 2, Īrija, izmantojot www.facebook.de (Facebook). Pārskats par Facebook izmantotajiem spraudņiem un to izskatu pieejams šeit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN ; informācija par Facebook datu aizsardzību pieejama šeit: http://www.facebook.com/policy.

7 Tīmekļa analīze

Mums nepieciešama statistiska informācija par mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietošanu, lai varētu veidot to lietotājiem draudzīgāku, veikt darbības rādiusa mērīšanu un tirgus izpēti.

Šim nolūkam mēs izmantojam šajā sadaļā aprakstītos tīmekļa analīzes rīkus.

Ar šiem rīkiem un ar analīzes sīkdatņu vai žurnālfailu izvērtēšanas palīdzību izveidotie lietotāju profili netiek saistīti ar personas datiem. Rīki vai nu vispār neizmanto lietotāju IP adreses, vai saīsina tās uzreiz pēc iegūšanas.

Rīku piedāvātāji apstrādā datus tikai kā pasūtījuma apstrādātāji saskaņā ar mūsu norādījumiem un ne saviem mērķiem.

Turpinājumā sniegta informācija par katra rīka attiecīgo piedāvātāju un to, kā varat iebilst datu iegūšanai un apstrādei, kas tiek veikta ar šo rīku.

Attiecībā uz rīkiem, kas strādā ar nepiekrišanas („Opt-Out”) sīkdatnēm, jāievēro, ka nepiekrišanas („Opt-Out”) funkcija ir attiecināta uz ierīcēm vai pārlūkprogrammu un pamatā ir spēkā tikai izmantotajā galiekārtā vai pārlūkprogrammā. Ja izmantojat vairākas galiekārtas vai pārlūkprogrammas, nepiekrišana („Opt-Out”) jāiestata katrā atsevišķā galiekārtā un katrā izmantotajā pārlūkprogrammā.

Turklāt varat arī nepieļaut lietotāju profilu veidošanu kopumā, vispārīgi deaktivizējot sīkdatņu lietošanu; skatīt sadaļu Sīkdatņu izslēgšana un dzēšana.

8 YouTube

Šis tiešsaistes piedāvājums izmanto video platformu YouTube, kuru nodrošina Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (YouTube). YouTube ir platforma, kas nodrošina audio un videofailu atskaņošanu. Piekļūstot attiecīgai mūsu piedāvājuma lapai, iegultais YouTube atskaņotājs izveidos savienojumu ar YouTube, lai pārsūtītu vai atskaņotu attiecīgo video vai audio failu. Šajā procesā uz YouTube kā atbildīgo struktūru arī tiek nosūtīti dati. Mēs neatbildam par to, kā YouTube apstrādā šos datus. Sīkāka informācija par savākto datu apjomu un mērķi, par turpmāku jūsu datu apstrādi un izmantošanu, ko veic YouTube, kā arī par savām tiesībām un nosakāmajām datu aizsardzības iespējām pieejama YouTube konfidencialitātes politikā.

9 Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešās puses interneta vietnēm – ar mums nesaistītiem piedāvātājiem. Uzklikšķinot uz saites, mēs vairs nevaram ietekmēt personas datu, kuri nodoti trešajai pusei, uzklikšķinot uz saites, iegūšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai lapas, kurā atrodas saite, URL), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.

10 Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārvaldām, jo īpaši no nejaušas un nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijām, zuduma, mainīšanas, neatļautas atklāšanas vai neatļautas piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.

11 Lietotāju tiesības

Savu tiesību izpildei izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas:
Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam varat īstenot savas tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Koriģēšanas un dzēšanas tiesības:
Jūs varat mums pieprasīt koriģēt nepareizus jūsu datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – pilnīgot vai dzēst tos.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktiem uzglabāšanas noteikumiem. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežojums:
Jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Iebildums pret datu apstrādi:
Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Datu pārnesamība:
Jums ir tiesības datus, ko esat mums snieguši, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt nodot trešajai pusei.

11.1 Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm:

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Datu valsts inspekcija
Elijas iela 17
Rīga, LV-1050

+371 67223131
pasts@dvi.gov.lv

12 Datu aizsardzības norādījumu izmaiņas

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu norādījumus par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības norādījumu aktuālo versiju.

13 Kontakti

Ja vēlaties sazināties ar mums, lūdzu, meklējiet mūs adresē, kas norādīta sadaļā "kontrolieris" . Lai apliecinātu jūsu datu subjekta pieprasījumu un paziņojumu par datu aizsardzības gadījumiem, lūdzu, izmantojiet šādu saiti:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng vai https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Lai saņemtu ieteikumus un sūdzības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, ieteicams sazināties ar mūsu grupas komisāru datu aizsardzībai:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

vai

dpo@bosch.com

Sastādīts: 20.07.2023