Profesionāls akumulatora bateriju serviss

Profesionāls akumulatora bateriju serviss

Vai Jūsu automašīnas akumulatora baterija ir pienācīgi sagatavota un gatava darbībai ziemā? To Jūs varat bez maksas pārbaudīt Bosch Car Service. Turklāt, ja nepieciešams, mēs uzreiz nomainīsim to pret jaunu un nodrošināsim, ka vecais tiek otreizēji pārstrādāts.

  • Akumulatora baterijas pārbaude
  • Augstākās kvalitātes Bosch akumulatora bateriju uzstādīšana

Vai Jums ir priekšstats par akumulatora baterijas pašreizējo stāvokli? Lielākā daļa autovadītāju visticamāk par to pat nedomā, kamēr nepiedzīvo darbības atteici vai nevar iedarbināt savu automobili. Taču, ja Jums akumulatora baterijas pārbaude tiek veikta regulāri kādā no mūsu servisiem, mēs vienmēr to nomainīsim, ja nepieciešams. Priekšrocības: Labāk ir pavadīt dažas minūtes, kamēr tiek pārbaudīta un uzstādīta augstākās kvalitātes Bosch akumulatora baterija, nevis gaidīt vairākas stundas, kamēr ierodas tehniskā palīdzība.

Tiklīdz laiks kļūst auksts, Jūs to visur varat dzirdēt un redzēt: Starteru skaņas un neiedarbināmus automobiļus. Problēmas cēlonis parasti ir vāja akumulatora baterija, jo zemā temperatūrā palēninās ķīmiskie procesi un motorā ir lielāka berzes pretestība.

It kā ar to vēl nebūtu pietiekami, mūsdienu automobiļi ir aprīkoti ar vēl prasīgāku elektronisko aprīkojumu – no "start/stop" sistēmas līdz ierīcēm ar dažādām elektriskajām slodzēm. Tas nozīmē, ka automobiļu akumulatora baterijas arvien biežāk kļūst par speciālistu darbības sfēru. Tādēļ mēs iesakām automobiļa vadītājiem nekad nemainīt akumulatora bateriju pašiem, ja vien viņiem nav nepieciešamās tehniskās zināšanas. Vienmēr ir labāk atstāt apkopi un nomaiņu mūsu servisu speciālistu ziņā – gan vasarā, gan ziemā.

Iedarbināšanas palīglīdzekļi var dot impulsu nogurušām akumulatora baterijām. Bet, pirms Jūs pievienojat savu automašīnu citam automobilim, ir jāņem vērā daži svarīgi punkti:

Abu akumulatorua bateriju nominālajam spriegumam ir jābūt vienādam (piemēram, 12 V). Starp abu automobiļu virsbūvēm nedrīkst būt nekāda saskare. Pēc visu elektroiekārtu izslēgšanas pievienojiet sarkano iedarbināšanas savienotāj vadu izlādētā akumulatora baterijas pozitīvajai spailei un pēc tam uzlādētajai akumulatora baterijai. Pēc tam pievienojiet melno savienotāj vadu uzlādētā akumulatora baterijas negatīvajai spailei pirms savienotāj vada otra gala pievienošanas metāla virsmai motora nodalījumā automobilim ar izlādēto akumulatora bateriju. Svarīgi: Nekad nepievienojiet to izlādētā akumulatora baterijas pozitīvajai spailei, jo pretējā gadījumā iespējams sprādziena risks. Tikai pēc tam mēģiniet iedarbināt automobili.

Mūsu speciālista padoms

Mūsu speciālista padoms

„Ja vēlaties saudzēt savas automašīnas akumulatora bateriju, izvairieties no izlādi radošu ierīču izmantošanas, ja tas ir iespējams, nospiediet sajūgu, kad darbināt motoru un izslēdziet visu nevajadzīgo elektrisko aprīkojumu. Pirms automašīnas ekspluatācijas pārtraukšanas uz ilgāku laiku iesakām izņemt akumulatora bateriju. Vēl viens svarīgs padoms: Uzglabājiet akumulatora bateriju vēsā, sausā vietā – tie ir vēlamie apstākļi. Turpmākus padomus var atrast Akumulatora bateriju ceļvedī.“

Ceļvedis

Brīvdienas

Brīvdienas

Beidzot brīvdienas ir klāt! Taču Jūsu automašīnai tās var sagādāt problēmas. Brīvdienu ceļvedī ir izskaidroti aspekti, kas jāņem vērā pirms ceļojuma un tā laikā.

Lasīt tūlīt
Riepas

Riepas

Kas jāievēro, veicot riepu uzglabāšanu un nomaiņu? Riepu ceļvedī ir iekļauta svarīga informācija un vērtīgi padomi, lai Jūs nekad nezaudētu kontroli.

Lasīt tūlīt
Apgaismojums un redzamība

Apgaismojums un redzamība

Apgaismojuma un redzamības ceļvedī ir iekļauta visa nepieciešamā informācija par apgaismojumu un optimālu redzamību ceļu satiksmes apstākļos, sākot no tuvās gaismas lukturu noregulēšanas līdz pat loga slotiņu izvēlei.

Lasīt tūlīt