Odgovorni za internet stranice Robert Bosch d.o.o. Srbija

Adresa:

Robert Bosch d.o.o.

Omladinskih brigada 90e

11070 Beograd

Kontakt:

+381112052600

contact@rs.bosch.com

Jovanka Jovanović, generalni direktor

Matični broj: 20148241

PIB: 104414466

PDV: 251875386