Vodič 01

Kada treba zameniti gume?

Vodič 01

Kada treba zameniti gume?

Tri su važna faktora koja treba imati na umu: starost, dubina profila i moguća oštećenja. Redovno pregledajte gume - najmanje jednom mesečno. Većina guma ima zaštitne niti - trake od tvrde gume koje možete videti tek kada dubina profila pređe granicu za bezbednu vožnju, koja je obično 1,6 mm. Gume takođe treba zameniti ako su starije od 10 godina - čak i ako je dubina profila još uvek dobra.

Pored toga, treba da proverite da li na gaznim slojevima ima neravnomernih habanja koji mogu ukazivati na druge probleme sa gumama ili vozilom. Gume takođe treba zameniti ako na bočnoj strani gume ima ispupčenja ili mehura. To može dovesti do pucanja gume i može biti opasno.

Kada treba zameniti gume?

Vodič 02

Koliko je važan pravilan pritisak?

Vodič 02

Koliko je važan pravilan pritisak?

Težinu vozila ne snose samo gume. Vazduh u njima takođe igra važnu ulogu. Sigurnosni rizik se povećava sa svakim putovanjem ako je pritisak naduvavanja prenizak:

  • Kočni put je nepotrebno dugačak.
  • Povećan je rizik od oštećenja guma usled prekomernog stvaranja toplote.
  • Potrošnja goriva raste zbog većeg otpora kotrljanja.

Koliko je važan pravilan pritisak?

Vodič 03

Koji je pravi način čišćenja guma?

Vodič 03

Koji je pravi način čišćenja guma?

Da li obično koristite uređaj za pranje pod visokim pritiskom na svom automobilu? Ako je to slučaj, važno je biti posebno oprezan prilikom čišćenja guma. Koncentrovani mlaz vruće vode iz neposredne blizine može prouzrokovati znatnu štetu, jer pritisak pri udaru dovodi do povećanja temperature materijala u gumama i stvaranja malih mehurića u gumi, što je slabi. Kod tako oslabljene gume postoji rizik od iznenadnog pucanja pod velikim opterećenjem ili pri velikoj brzini.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom čišćenja guma:

  • Održavajte rastojanje od najmanje 20 cm između kraja pištolja za pranje i gume.
  • Koristite široko rasprostranjeni, a ne koncentrovani mlaz.
  • Čak i u slučaju uporne prljavštine, nikada ne usmeravajte mlaz u jednu tačku, već ga stalno pomerajte napred-nazad.

Koji je pravi način čišćenja guma?