Visus prekių ženklus, esančius UAB „Robert Bosch“ interneto svetainėse, saugo prekių ženklų įstatymas, jeigu nenurodyta kitaip. Tai konkrečiai taikoma „Bosch“ prekių ženklams, pavadinimams, įmonės logotipams ir emblemoms. Prekių ženklai ir dizaino elementai, naudojami mūsų puslapiuose, yra intelektinė „Robert Bosch GmbH“ (Vokietija) nuosavybė.

Šios interneto svetainės turinys buvo atrinktas itin atidžiai. Vis dėlto informacijos tikslumas ir taisyklingumas negali būti užtikrintas. UAB „Robert Bosch“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su šios interneto svetainės naudojimu, išskyrus UAB „Robert Bosch“ tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo atvejus. „Bosch“ turi teisę bet kuriuo metu ir iš anksto nepranešusi keisti informaciją ir neprivalo atnaujinti šioje interneto svetainėje esančios informacijos.

Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitus interneto puslapius, kuriuos prižiūri „Bosch“ nekontroliuojamos trečiosios šalys. UAB „Robert Bosch“ neatsako už šių puslapių teisingumą ir naujinimą. UAB „Robert Bosch“ neatsako už kitų interneto svetainių turinį ir nuorodas teikia tik kaip paslaugą svetainės lankytojams. Dėl šios priežasties už jungimąsi ir lankymąsi kitose interneto svetainėse per UAB „Robert Bosch“ interneto svetainę yra visiškai atsako pats naudotojas.

Šios nuorodos sukuriamos tik patikrinus jų turinį dėl bet kokių pažeidimų. „Bosch“ garantuoja, kad, atlikus greitą patikrinimą, nuorodos sukūrimo metu šiose interneto svetainėse nebuvo rasta jokio neteisėto turinio. Jei vėliau „Bosch“ nustato, kad šių interneto svetainių turinys neteisėtas, bendrovė įsipareigoja nedelsdama pašalinti tokias nuorodas. „Robert Bosch“ A/S taip pat neatsako už tokių interneto svetainių turinį, o „Bosch“ numatytos duomenų apsaugos taisyklės šioms interneto svetainėms netaikomos.

UAB „Robert Bosch“ interneto svetainėje esanti intelektinė nuosavybė, pavyzdžiui, patentai, prekių ženklai ir autorių teisės yra saugomi. Ši svetainė nesuteikia licencijos naudoti intelektinę „Bosch Group“ („Bosch“) įmonių arba trečiųjų šalių nuosavybę.

Informacija apie ginčų sprendimą internetu: Europos Komisija parengė Platformą, skirtą ginčų sprendimui internetu (OS). Ši Platforma yra vieta, skirta neteisminiam ginčų dėl pirkimo-pardavimo internetu sutarčių bei paslaugų teikimo internetu sutarčių sutartinių įsipareigojimų sprendimui.

Platformą galite rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mes nedalyvaujame neteisminėse, vartotojo arbitražo įstaigų rengiamose procedūrose.