Databeskyttelse

1 Personvernerklæring

Bosch ønsker deg velkommen til vårt nettsted og våre apper. Takk for din interesse for bedriften og produktene våre.

Her kan du lese eller skrive ut personvernerklæringen vår.

2 Ditt personvern er viktig for Bosch

Det er viktig for oss å ivareta ditt personvern når vi behandler personopplysninger, samt å ivareta sikkerheten for personopplysningene. Vi behandler personopplysninger som samles inn når du bruker nett-tjenestene våre. Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med lovbestemte forskrifter.

Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vår selskapspolicy.

3. Ansvarlig og kontakt

Den ansvarlige instansen for behandling av dine data er:

Robert Bosch AS Rosenholmveien 25 1414 Trollåsen

Telefon: +47 64 87 89 00

E-post: firmapost2@no.bosch.com

4 Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

4.1 Personopplysningskategorier som behandles

Følgende personopplysningskategorier behandles:

 • Kontaktopplysninger (for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og IP-adresse)

4.2 Prinsipper

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en identifisert person eller som kan brukes til å identifisere en person. Dette inkluderer blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger fra kontrakter og opplysninger om regnskap og betalinger fra kontrakter.

Vi vil bare samle inn, behandle og bruke personopplysninger (inkludert IP-adresser) når det enten finnes berettiget interesse for det eller når du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger for dette formålet, for eksempel ved å registrere deg.

4.3 Formål med behandling og berettigede interesser

Vi og andre tjenesteleverandører som arbeider på oppdrag for oss, behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å kunne tilby disse nettbaserte tjenestene (Berettiget interesse: Vi har legitim interesse for direkte markedsføring så lenge dette gjøres i samsvar med personopplysningsloven og konkurranseloven.)
 • Løse tjenesteavbrudd, samt av sikkerhetsmessige grunner. (berettigede interesser: Oppfylle våre juridiske forpliktelser innenfor rammen for personvern, samt legitim interesse for å løse tjenesteavbrudd og beskytte tjenestene våre.)
 • Markedsføring på egenhånd og utført av andre, samt markedsundersøkelser og analyser i samsvar med hva som er tillatt i lovverket eller basert på samtykke. (berettigede interesser: Samtykke / legitim interesse for direkte markedsføring så lenge dette gjøres i samsvar med personopplysningsloven og konkurranseloven.)
 • Sende nyhetsbrev via e-post eller SMS/MMS med samtykke fra mottakeren. (Berettiget interesse: Samtykke.)
 • Ivareta og forsvare våre rettigheter. (Berettiget interesse: Legitim interesse for å ivareta og forsvare våre rettigheter.)

4.4 Loggfiler

Hver gang du bruker internett, sender nettleseren din informasjon. Den lagrer vi i såkalte loggfiler.

Vi lagrer loggfilene i en kortere periode for å kunne avdekke tjenesteavbrudd og av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel for å kunne etterforske angrepsforsøk). Deretter slettes de. Loggfiler som må lagres fordi de skal brukes som bevis, vil ikke bli slettet før hendelsen er løst. De kan også utleveres til myndigheter for videre etterforskning.

Loggfiler brukes også i forbindelse med analyser (uten IP-adresse eller uten fullstendig IP-adresse). Se også delen for nettanalyser.

I loggfiler lagres spesielt følgende informasjon:

 • IP-adresse («Internet Protocol address») til enheten som brukes for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten.
 • Adressen til nettstedet som brukes for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten («URL of origin» eller «referrer URL»).
 • Navnet på tjenesteleverandøren som ble brukt for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten.
 • Navnet på filene eller informasjonen som ble brukt.
 • Dato, klokkeslett og varighet for bruk av dataene.
 • Mengden data som ble overført.
 • Operativsystem og informasjon om nettleseren som ble brukt, inkludert eventuelle tilleggsprogrammer (for eksempel Flash Player).
 • http-statuskode (for eksempel «Funnet» eller «Ikke funnet»).

4.5 Barn

Denne nettbaserte tjenesten skal ikke brukes av barn under 15 år.

4.6 Dataoverføring

4.6.1 Dataoverføring til andre behandlingsansvarlige

Personopplysningene dine overføres kun til andre behandlingsansvarlige hvis det er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, hvis vi eller tredjepart har berettiget interesse i dataoverføringen, eller hvis du har gitt ditt samtykke. Du finner mer informasjon om de berettigede interessene i delen Formål med behandling og berettigede interesser. Tredjepart kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Når opplysninger overføres til tredjepart basert på berettiget interesse, forklares det i denne personvernerklæringen.

Opplysninger kan også overføres til andre behandlingsansvarlige hvis vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av juridiske bestemmelser eller administrative eller rettslige pålegg.

4.6.2 Tjenesteleverandører (generelt)

Vi bruker eksterne tjenesteleverandører til oppgaver som salg og markedsføring, håndtering av kontrakter, betalinger, programmering, netthotell og kundestøtte via telefon. Vi har valgt tjenesteleverandørene med omhu, og vi kontrollerer dem regelmessig, spesielt med tanke på korrekt behandling og beskyttelse av opplysningene som de lagrer. Alle tjenesteleverandører er underlagt taushetsplikt og må følge de juridiske bestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.6.3 Overføring til mottakere utenfor EØS

Vi kan overføre personopplysninger til mottakere som er lokalisert utenfor EØS, til såkalte tredjeland.

I slike tilfeller vil vi i forkant av overføringen påse at mottakeren har tilstrekkelig datasikkerhet (for eksempel dersom Europakommisjonen har bestemt at det aktuelle landet har tilstrekkelig sikkerhet, eller basert på avtaler på grunnlag av de såkalte EU-klausulene med mottakeren) eller at du har gitt ditt samtykke til overføringen.

Du har rett til å be om en oversikt over mottakere i tredjeland samt en kopi av bestemmelsene som skal sørge for tilstrekkelig datasikkerhet. Du finner mer informasjon under Kontakt.

4.7 Lagringstid

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere våre nettbaserte tjenester og tjenestene som er koblet til dem, eller så lenge vi har berettiget interesse i å lagre opplysningene (for eksempel kan vi fortsatt ha berettiget interesse i å bruke dem til markedsføring via post etter at vi har oppfylt våre kontraktsmessige forpliktelser). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysningene dine, med unntak av opplysninger som vi må lagre for å oppfylle en juridisk forpliktelse (for eksempel i forbindelse med regnskap, hvor lovverket krever at vi skal lagre kontrakter og fakturaer i en bestemt tidsperiode).

5 Bruk av informasjonskapsler

Generelt

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du bruker våre nettbaserte tjenester. Hvis du bruker denne nettbaserte tjenesten senere, vil nettleseren sende innholdet fra informasjonskapselen tilbake til den respektive selgeren slik at enheten kan identifiseres. Ved å lese informasjonskapslene kan vi skreddersy våre nettbaserte tjenester for deg slik at de blir enklere å bruke.

5.1 Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er nødvendige for at tjenesten skal fungere teknisk, og informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er nødvendige for at tjenesten skal fungere teknisk.

Du kan vanligvis bruke tjenesten uten informasjonskapsler som ikke har en teknisk funksjon

5.1.1 Teknologisk påkrevde informasjonskapsler

Med teknologisk påkrevde informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler som den nettbaserte tjenesten ikke fungerer uten. Disse inkluderer for eksempel informasjonskapsler som lagrer data som sikrer problemfri reproduksjon av video eller lydopptak.

Slike informasjonskapsler slettes når du forlater nettstedet.

5.1.2 Informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknologisk påkrevd

Vi bruker bare informasjonskapsler og sporingsmekanismer hvis du har samtykket til det i hvert tilfelle. Med unntak av informasjonskapselen som lagrer aktuell status for personverninnstillingene dine (informasjonskapsel for valg). Denne informasjonskapselen lagres basert på legitime interesser.

Vi skiller mellom to underkategorier fro disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene:

5.2 Informasjonskapsler for brukervennlighet

Disse informasjonskapslene forenkler driften, slik at det blir enklere for deg å bruke de nettbaserte tjenestene våre. For eksempel kan språkvalget ditt være inkludert i disse informasjonskapslene.

5.3 Informasjonskapsler for markedsføring og sporingsmekanismer

Generelt

Ved å bruke informasjonskapsler for markedsføring og sporingsmekanismer kan vi og partnerne våre vise deg tilbud basert på dine interesser, som følge av en analyse av brukeratferden din.

 • Statistikk: Vi bruker statistikkverktøy til å måle for eksempel antall sidevisninger.
 • Konverteringssporing: Våre sporingspartnere lagrer en informasjonskapsel på datamaskinen din («informasjonskapsel for konvertering») i tilfelle du kom til nettstedet vårt via en annonse fra den respektive partneren. Disse informasjonskapslene slettes vanligvis etter 30 dager. Hvis du besøker enkelte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ikke har blitt slettet, kan vi og den relevante sporingspartneren registrere at en bestemt bruker klikket på annonsen og ble tatt videre til nettstedet vårt. Dette kan gjøres på tvers av enheter. Informasjonen som informasjonskapselen samler inn, brukes til å lage konverteringsstatistikk og registrere det totale antallet brukere som klikket på hver enkelt annonse og ble sendt videre til et nettsted ved hjelp av en tagg for konverteringssporing.
 • Sosiale plugins: Enkelte sider på våre nettbaserte tjenester inneholder innhold og tjenester fra andre leverandører (for eksempel Facebook og Twitter). Disse kan også bruke informasjonskapsler og aktive moduler. Se avsnittet om sosiale plugins for mer informasjon om disse
 • Retargeting: Disse verktøyene lager brukerprofiler ved hjelp av informasjonskapsler for annonsering eller tredjeparts informasjonskapsler for annonsering, såkalte «web beacons» (usynlig grafikk, som også kalles piksler eller sporingspiksler) eller liknende teknologi. Disse brukes til interessebasert markedsføring og til å kontrollere hvor ofte brukeren ser enkelte annonser. Den relevante leverandøren er databehandleren som er ansvarlig for behandling av data i forbindelse med verktøyet. Leverandøren av verktøyene kan også utlevere informasjon til tredjepart for de formålene som er nevnt tidligere. Gjør deg kjent med personvernerklæringen fra de relevante leverandørene i denne sammenhengen.

Når du bruker verktøyene, kan dine opplysninger overføres til mottakere utenfor EØS der det ikke finnes tilstrekkelig personvern som definert i EUs personvernerklæring (for eksempel til USA). For mer informasjon om dette kan du lese følgende beskrivelser av de aktuelle markedsføringsverktøyene.

5.3.1 Navn: Google Analytics

Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funksjon: Analyse av brukeratferd (sidehentninger, antall besøkende og besøk, nedlastinger), oppretting av pseudonyme brukerprofiler basert på tvers av enhetsinformasjon fra påloggede Google-brukere (sporing på tvers av enheter), berikelse av pseudonyme brukerdata med mål gruppespesifikk informasjon levert av Google, retargeting, UX-testing, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads

5.3.2 Navn: Google Tag Manager

Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funksjon. Administrasjon av nettstedkoder via et brukergrensesnitt, integrering av programkoder på våre nettsider.

5.3.3 New Relic Browser

Leverandør: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Funksjon: For å spore brukeropplevelse og feilsøke kundeproblemer eller klager, er overføring av dine personlige data til kontrolleren ovenfor nødvendig.

5.3.4 Navn: Facebook-piksel

Tilbyder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland Vi er sammen med Facebook ansvarlig for behandling av dine personopplysninger via Facebook-piksel på vårt nettilbud. For å fordele ansvaret for oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til GDPR når det gjelder felles databehandling, har vi inngått en avtale om felles ansvar med Facebook. Hovedtrekkene i denne avtalen kan når som helst leses her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Her er det blant annet bestemt hvilke sikkerhetstiltak Facebook må treffe (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) og hvordan registrerte kan kreve sine rettigheter overfor Facebook.

Funksjon: Facebook behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke via Facebook-pikselen for å lage kampanjerapporter, spore konverteringer, klikk-hendelser samt til målrettet reklame utenfor våre nettsider (remarketing) ved hjelp av http-overskrifter (inkludert IP-adresse, enhets- og nettleseregenskaper, nettside, refererende nettside, din person), pikselspesifikke data (inkludert piksel-ID og Facebook-informasjonskapsel), klikkatferd, valgfrie verdier (f.eks. konverteringer, sidetype), skjemafeltnavn (som «e-post», «adresse», «antall» ved kjøp av et produkt eller en tjeneste) Vi får ikke personopplysninger om deg av Facebook, kun anonymiserte kampanjerapporter via nettside-målgruppen og annonseytelsen. Du kan takke nei til å få interessebaserte annonser fra Facebook ved å endre dine reklamepreferanser på Facebook-siden. Alternativt kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler gjennom tredjepartsleverandører ved å gå til utmeldingssiden til Digital Advertising Alliance på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller på siden http://www.youronlinechoices.com .

Du kan lese mer på: https://www.facebook.com/policy

5.4 Administrering av informasjonskapsler

Administrering av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan administrere innstillinger for informasjonskapsler og sporingsmekanismer i nettleseren eller i våre innstillinger for personvern.

5.4.1 Deaktivere alle informasjonskapsler

Hvis du vil deaktivere alle informasjonskapsler, kan du gjøre det i innstillingene for nettleseren din. Dette kan påvirke nettstedets funksjonalitet.

5.4.2 Administrering av innstillingene dine for informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknologisk nødvendige

Når du besøker nettstedene våre, blir du spurt om du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler for brukervennlighet, for markedsføring og sporingsmekanismer.

I våre innstillinger for personvern kan du trekke tilbake ditt samtykke for fremtidige besøk, eller gi samtykke senere.

6. Sosiale plugin-moduler

I vårt online-tilbud bruker vi såkalte sosiale plugin-moduler (social plugins) fra forskjellige sosiale nettverk; disse beskrives enkeltvis i dette avsnittet.

Ved bruk av plugin-modulene oppretter din nettleser en direkte forbindelse til serverne for de forskjellige sosiale nettver-kene. Dermed får hver tilbyder informasjonen om at dens nettleser har aktivert den tilsvarende siden i vårt online-tilbud, også hvis du ikke har noen brukerkonto hos tilbyderen eller nettopp ikke er innlogget i denne kontoen. Loggfilene (inklu-dert IP-adresse) blir dermed overført direkte fra din nettleser til en server for hver tilbyder og evt. lagret der. Tilbyderen eller tilbyderens server kan være etablert utenfor EU eller EØS (f.eks. i USA).

Plugin-modulene er selvstendige utvidelser fra tilbyderne av sosiale nettverk. Vi har derfor ingen innflytelse på omfanget av dataene som hentes inn og lagres av disse tilbyderne på denne måten.

Innhentingens formål og omfang, viderebehandlingen og bruken av dataene i det sosiale nettverket og dine rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte din private sfære er for-klart i personvernmerknadene i hvert sosiale nettverk.

Hvis du ikke ønsker at tilbyderne av sosiale nettverk mottar dataene via dette online-tilbudet og eventuelt lagrer dem eller bruker dem videre, må du ikke bruke de forskjellige plugin-modulene.

6.1 Plugin-moduler fra Facebook

Facebook kommer fra www.facebook.com og leveres av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook". Du finner en oversikt over Facebooks plugins og hvordan de ser ut her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN. Her kan du lese mer om Facebooks personvern: http://www.facebook.com/policy.

7 Nettanalyser

Vi trenger statistisk informasjon om hvordan våre nettbaserte tjenester brukes for å kunne gjøre dem mer brukervennlige og for å gjennomføre målinger og markedsundersøkelser.

Til dette bruker vi nettanalyseverktøyene som beskrives i dette avsnittet.

Profilene som disse verktøyene oppretter ved hjelp av analytiske informasjonskapsler eller loggfiler, kombineres aldri med personopplysninger. Enten bruker ikke verktøyene IP-adresser, eller så bruker de IP-adresser som forkortes umiddelbart etter at de samles inn.

Leverandørene av verktøyene behandler kun data som databehandlere underlagt våre retningslinjer, aldri for sine egne formål.

Her finner du informasjon om hver leverandør og hvordan du kan motsette deg innsamling og behandling av personopplysninger i verktøyet.

For verktøy som bruker reservasjonskapsler er denne funksjonen knyttet til hver enkelt enhet eller nettleser. Hvis du bruker flere enheter eller nettlesere, må du velge innstillingen på hver enhet og i hver nettleser som du bruker.

I tillegg kan du unngå at det lages brukerprofiler ved å deaktivere all bruk av informasjonskapsler. Se Deaktivere og slette informasjonskapsler.

8.1 YouTube

Dette nettstedet bruker videoer fra videoplattformen YouTube. YouTube er en plattform som gjør det mulig å spille av videofiler. Det drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og morselskapet: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; drevet av Google.

For å øke beskyttelsen av dataene dine når du besøker nettstedet vårt, integreres YouTube-innholdet på siden i «modus for forbedret personvern».

På denne måten opprettes det kun en tilkobling til YouTube, inkludert overføring av loggdata til YouTube, når du utfører en interaksjon med spilleren.

Når du samhandler med den aktive YouTube-spilleren, overføres også data til YouTube som kontrollør, og det opprettes kontakt med annonseringsnettverket Google DoubleClick, noe som kan utløse ytterligere databehandlingsoperasjoner som vi ikke har kontroll over.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se YouTubes retningslinjer for personvern.

8.2 Google Maps

Dette nettstedet bruker karttjenester fra Google Maps. Google Maps drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og morselskapet: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Når du laster kartet, må du aktivere den tilhørende plugin-en. Hvis du aktiverer plugin-en, vil data bli overført til Google og Google DoubleClick-annonseringsnettverket vil bli kontaktet. Dette kan utløse ytterligere databehandling som vi ikke har kontroll over. Hvis kortet er lastet inn, brukes også informasjonskapsler.

Dersom du ønsker å vite mer om omfanget og formålet med Google Maps sine aktiviteter for innsamling, viderebehandling og bruk av data, om mulig overføring av personopplysninger til tredjeland som f.eks. USA, om dine rettigheter og databeskyttelsesalternativene du har, kan du lese Googles personvernerklæring.

Mer informasjon om Googles nettfonter - se https://developers.google.com/fonts/faq og Googles retningslinjer for databeskyttelse: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9 Nyhetsbrev

9.1 Nyhetsbrev med påmelding, rett til å trekke tilbake samtykke

I våre nettbaserte tjenester har du mulighet til å abonnere på nyhetsbrev. Vi bruker en såkalt «double opt-in». Det betyr at vi kun sender deg nyhetsbrev via e-post, melding (for eksempel WhatsApp), SMS eller pushvarsel etter at du har bekreftet påmeldingen ved å klikke på lenken i e-postbekreftelsen. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, kan du avslutte abonnementet ved å trekke tilbake ditt samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev på e-post ved å klikke på lenken som du finner i alle nyhetsbrev. Du kan også bruke innstillingene i den nettbaserte tjenesten. Alternativt kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjon under Kontakt.

10 Eksterne lenker

Våre nettbaserte tjenester kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, som drives av leverandører som vi ikke har noen forbindelse til. Når du klikker på lenken, kan vi ikke påvirke innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som kan overføres til tredjepart (for eksempel IP-adresse eller adressen til nettstedet), siden tredjeparts atferd ligger utenfor vårt ansvarsområde. Vi påtar oss ikke ansvar for hvordan tredjepart behandler slike personopplysninger.

11 SingleKey ID Log-in

11.1 Innlogging med SingleKey ID, felles kontrollansvar

Du kan logge deg inn på våre tjenester ved bruk av SingleKey ID.

SingleKey ID ble utviklet av Bosch.IO GmbH for Bosch Group for å gi brukere et omfattende innloggingsalternativ på Bosch nettsider, butikker, apper og tjenester. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Tyskland, er ansvarlig for leveransen av SingleKey ID.

Bosch.IO GmbH behandler dine opplysninger for formålet "Registrering og innlogging med SingleKey ID" og " Oversikt og håndtering av opplysninger og applikasjoner med SingleKey ID" i felles ansvar med oss. For mer informasjon, se: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Etter en engangs registrering kan du bruke SingleKey ID til å logge inn. For å gjøre dette blir du sendt videre til en innloggingsskjerm hos Bosch.IO GmbH. Etter vellykket autentisering gir Bosch.IO GmbH oss de nødvendige personopplysningene (f.eks. e-post adresse, telefonnummer, fornavn, etternavn, språk, land). Passordet ditt vil ikke bli sendt til oss.

Du kan si opp din SingleKey ID-brukeravtale til en hver tid på SingleKey ID-nettsiden ved å slette din SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Vær oppmerksom på at ved å slette din SingleKey ID vil du miste tilgang til alle Bosch nettsider, butikker, apper og tjenester som du pleide å logge deg på med din SingleKey ID.

11.2 Informasjon som skal gis til registrerte i henhold til art. 13 i GDPR - Felles behandlingsansvarlige

Som ansvarlig for SingleKey ID utøver Bosch.IO GmbH et felles ansvar, sammen med tredjeparter som er ansvarlige for applikasjonen(e) du bruker, for behandlingen av dataene dine i samsvar med bestemmelsene i GDPR og nasjonale personvernlover. I samsvar med art. 26 i GDPR (felles behandlingsansvarlige), har vi skriftlig blitt enige om å utøve felles ansvar for databehandling. Vi har bestemt og blitt enige om ansvaret og forpliktelsene til de involverte partene. For detaljert informasjon om individuelle behandlingsoperasjoner, se personvernkunngjøringen fra Bosch.IO GmbH og informasjonsarket om databehandling tilgjengelig på Personvernerklæring.

12 Sikkerhet

Medarbeiderne våre og bedriftene som tilbyr tjenester på vegne av oss, er underlagt taushetsplikt og må overholde gjeldende personopplysningslov.

Vi iverksetter alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et egnet sikkerhetsnivå og for å beskytte de personopplysningene som vi administrerer, spesielt mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, manipulasjon, tap, endringer eller uautorisert utlevering eller tilgang. Sikkerhetstiltakene våre forbedres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

13 Brukerens rettigheter

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen som du finner under Kontakt. Når du gjør det, må du sørge for å identifisere deg.

Rett til informasjon og tilgang:

Du har rett til å få vite om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi gjør det, har du også rett til å få tilgang til personopplysningene dine.

Rett til korrigering og sletting:

Du har rett til å be om at vi retter unøyaktige personopplysninger om deg uten ugrunnet opphold. Med hensyn til formålet med behandlingen har du rett til å be om at vi kompletterer ufullstendige opplysninger, inkludert å sende oss en utfyllende oversikt.

Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige i forbindelse med regnskap eller som er underlagt en lovbestemt lagringsperiode. Hvis det ikke er nødvendig med tilgang til slike opplysninger, vil behandlingen begrenses (se følgende).

Begrensning av behandling:

Du har rett til å kreve begrensning av behandling av personopplysningene dine, forutsatt at de lovbestemte kravene er oppfylt.

Motsette seg behandling av personopplysninger:

Du har rett til å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine. Vi vil da avslutte behandlingen med mindre det finnes lovpålagte krav om videre behandling som ligger utenfor vår kontroll, rettigheter og frihet, eller i forbindelse med opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Motsette seg direkte markedsføring:

Du kan også når som helst motsette deg at personopplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring. Av organisatoriske årsaker kan det være en overlapping mellom din beskjed om at du motsetter deg dette, og hvordan opplysningene dine brukes hvis kampanjen allerede kjører.

Motsette seg behandling av personopplysninger basert på det juridiske grunnlaget «berettigede interesser»:

I tillegg har du rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine hvis behandlingen er basert på det juridiske grunnlaget berettigede interesser. Vi vil da avslutte behandlingen av personopplysningene dine, med mindre det finnes overbevisende berettigede interesser i samsvar med juridiske krav som overstyrer dine rettigheter.

Trekke tilbake samtykke:

Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du også rett til å trekke tilbake samtykket med umiddelbar virkning. Behandlingens lovlighet før du trakk tilbake samtykket forblir uendret.

Dataportabilitet:

Du har rett til å motta opplysninger som du har utlevert til oss. Disse skal overføres i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Hvis det er teknisk mulig, kan du også be oss om å overføre opplysningene til tredjepart.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet:

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan påklage vedtak til tilsynsmyndigheten som har ansvaret i ditt land, eller til tilsynsmyndigheten som har ansvaret for oss.

Besøksadresse:

Datatilsynet

Trelastgata 3, 0152 Oslo

Postadresse:

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum., 0105 Oslo

postkasse@datatilsynet.no 

Telefon: +47 22 39 69 00

datatilsynet.no

14 Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og datavern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre personvernerklæringen tilsvarende. Du må derfor følge med på versjonsnummeret for personvernerklæringen, siden det vil endres.

15 Kontakt

For å benytte deg av dine rettigheter, for å varsle om brudd på personvern og for å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine, benytt denne linken: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz eller https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

For å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Officer for Data Protection Information security and data protection Bosch Group Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart GERMANY

Or

Mail to: DPO@bosch.com

Oppdatert versjon: 06.09.2023