Hvad skal du se efter, når du køber et batteri?

Hvad skal du se efter, når du køber et batteri?

Der bruges stadig flere elektriske systemer og elektrisk udstyr i moderne biler, og nye teknologier, som fx start-/stopsystemer eller genvinding af bremseenergien, kræver batterier med masser af strøm. Konventionelle strømkilder overbelastes hurtigt af de mange motorstarter.

Specialbatterier, som fx S6 AGM og S5 EFB fra Bosch, giver meget mere strøm og kan tåle mange ladecyklusser. De dygtige mekanikere på værkstedet giver dig gerne flere råd, fordi det billigste batteri ikke altid er det bedste. Husk også, at batterier, der er monteret i kabinen, skal være eksplosionssikre af hensyn til sikkerheden.

Læs mere om forskellene mellem de to batterimodeller EFB and AGM og de andre batterier fra Bosch batteries. Klik her.

Hvad skal du se efter, når du køber et batteri?

Hvorfor er det vigtigt at kontrollere batteriet?

Hvorfor er det vigtigt at kontrollere batteriet?

Kender du dit batteris tilstand? De fleste bilister tænker ikke på det, før bilen går i stå eller ikke kan starte. Den bedste løsning er jævnlige batteritjek på et Bosch Car Service-værksted. Det er bedre at bruge et par minutter på værkstedet end sidde og vente på vejhjælpen.

Du kan også selv tjekke batteriet med en C3- eller C7-batterioplader fra Bosch. Så er batteriet altid fuldt opladet og klar til brug – hurtigt, nemt og helt uden risiko. Hvis du bruger C7, kan du også trykke på en knap og genoplade helt flade batterier.

Hvorfor er det vigtigt at kontrollere batteriet?

Vidste du, at et defekt batteri er skyld i et ud af tre motorstop? Men det er ikke altid batteriet, der er problemet. Fejlen kan også skyldes andre dele. Dvs. Problemet kan ikke altid løses ved at skifte batteriet. Derfor er det en god idé at se på andre årsager for at undgå en tur på værkstedet og spare tid, penge og besvær.

Bortset fra lange perioder, hvor batteriet ikke er i brug, er en af de vigtigste årsager til batterisvigt, at det bliver helt afladet. Det sker, når hele batteriets kapacitet bruges på én gang. Det kan give store skader på batteriet, afhængigt af hvor længe bilen har stået stille. Konsekvenser: Tab af strøm, genopladning ikke mulig, meget kortere levetid.

Det er måske en overraskelse, men batterier foretrækker kulden. Sliddet er meget større i en varm sommer end i de kolde vintermåneder. Men om vinteren, når motorolien bliver kold og træg, skal batteriet yde mere, og der opstår fejl.

1. Kortslutninger i el-systemet

Når der opstår en kortslutning, bliver der på kort tid trukket en stor mængde strøm, der omdannes til varme.

2. Bilen står med lyset tændt

Lygterne bruger masser af strøm og skal slukkes, når man parkerer bilen.

3. Bilvarmer

Hvis bilvarmeren/blæseren ikke slukkes, hvis der mangler spænding på batteriet, bliver det helt afladet. Det sker også, hvis batteriet er for lille.

4. Defekt generator

Hvis generatoren ikke oplader batteriet under kørslen, er batteriet den eneste strømforsyning for kontrolenheder og alt det andet elektriske udstyr – indtil det er helt fladt.

5. Defekt generatorregulator

Hvis generatorregulatoren er defekt, bliver batteriet helt afladet, fordi det ikke oplades nok eller overbelastes.

6. Fejl i kontrolenhed

Hvis der ikke slukkes for kontrolenhederne, når der slukkes for motoren, bruger de fortsat strøm, så batteriet bliver helt afladet.

7. Eftermontering af elektrisk udstyr

Ekstra elektrisk udstyr, som fx sædevarme, trækker varme via cigaretlighteren og aflader hurtigt batteriet.

8. Montering af forkert batteri

Defekte batterier skal altid udskiftes med et af samme slags, så det ikke går ud over levetiden.

9. Korte ture

På korte ture bruges der mere strøm, end generatoren kan levere. Derfor er det bedst ikke at bruge unødvendigt udstyr (sædevarme, radio osv.) om vinteren.

10. Radio, TV, dvd, køleenheder

Radioer, navigationssystemer og andre underholdningsenheder bruger masser af strøm og aflader batteriet helt, hvis det ikke bliver genopladet nok.

C3- og C7-batteriopladerne fra Bosch vækker batterierne hurtigt til live igen. C7 kan også genoplade batterier, der er helt afladede. Dermed kan du komme nemmere gennem vinteren. Læs mere om batteriopladere fra Bosch, nyttigt tilbehør og genopladning af bilbatterier på: Batteriopladere Website.

Hvor sikkert er det at genoplade batterier?

Bare rolig! Det elektroniske opladningssystem i batteriopladerne C3 og C7 fra Bosch kontrollerer automatisk, hvor meget bilbatteriet skal eller kan oplades, uanset hvilken type det er. Det er under alle omstændigheder helt sikkert at genoplade batteriet: Genopladeren betjenes med én knap og er næsten umuligt at fejlbetjene. Klemmerne er uden strøm, hvis de ikke er tilsluttet polerne eller er tilsluttet forkert. Dermed kan du genoplade batteriet helt uden risiko og evt. uden at tage det ud af bilen.

1) Få batteriets spænding, ladetilstand og starteffekt samt bilens strømtab tjekket med jævne mellemrum.

2) Det er en god idé at tage batteriet ud, hvis bilen skal opmagasineres for vinteren. Vores tip: Opbevar batteriet køligt.

3) Tjek batteriet mindst to gane om året – en gang om måneden om vinteren (i frostvejr), hvis batteriet ikke er nyt.

4) Kontrollér, at batteriet er monteret forsvarligt i batterirummet, og at dets metaldele er smurt, og klemmerne spændt fast.

5) Undgå så vidt muligt at aflade batteriet helt (fx ved at lade lyset været tændt).

6) Hold koblingen nede, når bilen startes. Det reducerer startmodstanden og dermed strømforbruget.

7) Sluk for alt unødvendigt udstyr, som fx radio, klimaanlæg eller bilvarmer, før du starter bilen.

8) Hvis bilen har stået længe, skal batteriet tages ud og tilsluttes en elektronisk styret oplader.