Pružatelj usluga
Odgovornost za internetske stranice društva Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

Naziv društva i adresa:

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb-Dubrava

Odgovornost za sadržaj:

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

Telefon:

+385 1 2958-071

Kontakt:

Robert Bosch d.o.o.

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb-Dubrava

p.p. 139

Hrvatska

+385 1 2958-071

Sudski registar i broj upisa:

Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska

MBS: 080090992

OIB: 54135594229

Poslovna banka i broj računa:

Raiffeisenbank bank Austria d.d.

IBAN: HR6824840081103934203

SWIFT: RZBHHR2X

Temeljni kapital:

15.781.000,00 HRK

Direktor:

Gđa. Mirsada Kudrić