Responsabil pentru site-urile de internet ale Robert Bosch SRL România

Nume şi adresă

Robert Bosch SRL,

București, sector 1,

str. Horia Măcelariu nr. 30-34, subsol, parter, et. 1, et. 2 și et. 4

Responsabil pentru conținut

Robert Bosch SRL

Contactul dumneavoastră la Bosch

E-Mail: contact@ro.bosch.com

Nr. înregistrare

O.R.C.-T.B.- J40/7601/94

Număr de identificare în scopuri de TVA

C.U.I.- RO5541546