Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna obchodní označení na webových stránkách Bosch Group chráněna dle zvláštních právních předpisů a jejich užití je možné pouze se souhlasem oprávněné osoby. Toto platí zejména pro ochranné známky a obchodní označení používaná společnostmi Bosch Group, firemní loga, emblémy a jiné.Výslovně se stanoví, že prostřednictvím webových stránek Bosch Group se neuděluje žádný souhlas nebo licence k užití zde uveřejněného obsahu.

Informace o urovnání sporu online: Evropská komise poskytuje platformu pro urovnání sporu online (OS). Tato platforma má být místem pro mimosoudní urovnání sporu, které se týkají smluvních povinností online kupních smluv a online služebních smluv. Odkaz na platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nezapojujeme se do mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími subjekty.