Kaubamärgid

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik Robert Bosch OÜ veebilehtedel olevad kaubamärgid kaitstud kaubamärgiõigusega. Eelkõige kehtib see Boschi tootemarkide, tootenimede, äriühingu logode ja sümbolite suhtes. Meie lehtedel kasutatud tootemargid ja kujunduselemendid on Robert Bosch GmbH (Saksamaa) intellektuaalomand.

Garantiiteave

See veebileht on koostatud ülima hoolega. Sellele vaatamata ei saa me garanteerida, et siin esitatud teave on täpne ja õige. Robert Bosch OÜ ei võta mingit vastutust kahjude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt selle veebilehe kasutamisest, eeldusel, et need ei ole põhjustatud Robert Bosch OÜ tahtlikust tegevusest või raskest hooletusest.Bosch jätab endale õiguse teha esitatud teabes muudatusi igal ajahetkel ja ilma ette teatamata, ilma mingi kohustuseta siin sisalduvat teavet uuendada.See veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida haldavad kolmandad pooled, kelle üle Boschil puudub kontroll. Robert Bosch OÜ ei võta endale mingit kohustust tagada, et nendel lehtedel sisalduv teave on õige ja et seda uuendatakse. Bosch ei vastuta teiste veebilehtede sisu eest ja vahendab linke ainult teenuse osutamise eesmärgil meie kasutajatele. Sellepärast on teiste veebilehtede linkimine ja nende külastamine läbi Robert Bosch OÜ veebilehe täielikult kasutajate omavastutusel.Enne selliste linkide avaldamist veendume, et need veebilehed ei sisalda solvava sisuga teavet.Bosch kinnitab, et nende veebilehtede põgusal ülevaatamisel linkide avaldamise ajal ei tuvastatud nendes seadusega vastuolus olevat sisu.Kui Boschile peaks teatavaks saama, et sellised veebilehed sisaldavad seadusega vastuolus olevat teavet, eemaldab Bosch viivitamatult sellised lingid.Lisaks sellele ei vastuta Robert Bosch OÜ sellistel veebilehtedel avaldatud sisu eest ja nendele veebilehtedele ei kohaldu Boschi andmekaitse eeskirjad.

Litsentside välistamine

Robert Bosch OÜ veebilehel olev intellektuaalomand, nagu patendid, kaubamärgid ja autoriõigused, on kaitstud. See veebileht ei anna litsentsi Boschi kontserni (Bosch) äriühingute ega kolmandate isikute intellektuaalomandi kasutamiseks.

Online dispute resolution (ODR)

Teave vaidluste veebipõhise lahendamise kohta: Euroopa Komisjon loob platvormi vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks. See platvorm on keskne koht veebipõhiste ostu-müügilepingute ja veebipõhiste teenuselepingutega seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

Platvorm asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Me ei asu asju kohtuväliselt lahendama enne käsitlemist tarbijaarbitraaži asutuses.