Mikäli toisin ei mainita, kaikki Robert Bosch Oy:n verkkosivuilla esiintyvät tavaramerkit ovat tavaramerkkilain alaisia. Tämä koskee erityisesti Boschin tavaramerkkejä, tyyppisuojattuja tuotteita, yritysten logoja ja symboleita. Verkkosivuillamme esiintyvät tavaramerkit ja muotoiluelementit ovat Robert Bosch GmbH:n henkistä omaisuutta.

Tämä verkkosivusto on laadittu suurella huolella. Emme kuitenkaan voi taata sen sisältämien tietojen tarkkuutta tai oikeellisuutta. Robert Bosch Oy ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka ovat suoraan tai epäsuoraan seurausta tämän verkkosivuston käytöstä, paitsi tapauksissa, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä huolimattomuus Robert Bosch Oy:n puolelta. Bosch pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tai korjauksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, eikä sillä ole velvollisuutta ilmoittaa tekemistään muutoksista. Tällä sivustolla voi olla linkkejä toisiin internetsivustoihin, joita pitää sellainen kolmas osapuoli, johon Boschilla ei ole vaikutusvaltaa. Robert Bosch Oy:llä ei ole vastuuta varmistaa, että kyseisten sivujen tietojen oikeellisuutta. Bosch ei ole vastuussa muiden verkkosivustojen sisällöstä ja tarjoaa linkit ainoastaan käyttäjiään palvellakseen. Vierailut muilla sivustoilla Robert Bosch Oy:n sivuston kautta ovat siis täysin käyttäjän omalla vastuulla. Kyseiset linkit tutkitaan ennen niiden luomista mahdollisten rikollisten sisältöjen havaitsemiseksi. Bosch takaa, että kursorisen tutkimisen perusteella ei laitonta sisältöä ole löytynyt linkin luomisen hetkellä. Jos Bosch myöhemmin havaitsee, että kyseisillä verkkosivuilla on laitonta sisältöä, poistaa Bosch välittömästi linkit. Robert Bosch Oy:llä ei ole vastuuta kyseisten verkkosivustojen sisällöstä, eivätkä Boschin tietosuojaan liittyvät säännöt kata kyseisiä verkkosivuja.

Robert Bosch Oy:n sivuston sisältämä henkinen omaisuus, kuten patentit, merkit ja tekijänoikeudet, on suojattua. Nämä verkkosivut eivät salli Bosch-konsernin (Bosch) tai kolmansien osapuolten henkisen omaisuuden hyödyntämisoikeutta.

Tietoa online-erimielisyyksien ratkaisemisesta: Euroopan komissio on antanut käyttöön alustan online-erimieliyyksien ratkaisemiseksi (OS). Tämän alustan on tarkoitus toimia lähtökohtana ratkaistaessa erimielisyyksiä, jotka koskevat online-kauppasopimuksia ja online-palvelusopimuksia ilman oikeuskäsittelyä.

Alusta on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Emme tee sopimuksia riita-asioissa, ennen kuin asia on käsitelty kuluttajariitalautakunnassa.