Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το τμήμα Automotive Aftermarket της Robert Bosch A.E. (εφεξής «Bosch» ή «εμείς») εκφράζει την ικανοποίησή του που επισκεφθήκατε τις διαδικτυακές μας προσφορές (ιστοσελίδες και εφαρμογές κινητού) και χαιρετίζει το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

Η Bosch σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις διαδικτυακές μας προσφορές γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Robert Bosch A.E. είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

Robert Bosch A.E.
Ερχείας αριθμός 37
19400 Koρωπί Αττικής
Tηλ. +302105701245
Info_automotive@gr.bosch.com

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας προσφορές συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλ. διεύθυνση, διευθύνσεις IP, ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε (referrer), προβαλλόμενες σελίδες, κατεβασμένα αρχεία (downloads), προβαλλόμενα βίντεο/αναπαραγόμενα μουσικά κομμάτια, κλικαρισμένοι ξεχωριστοί σύνδεσμοι (links), αναζήτηση λέξεων ή αναζήτηση φράσεων (site search), διάρκεια επίσκεψης, χρησιμοποιούμενος πλοηγός (browser), κ.α. Εάν η επίσκεψη είναι αποτέλεσμα online διαφήμισης, όπως banners (πανό), διαφημίσεις βίντεο, μηχανή αναζήτησης διαφήμισης, κτλ., έχουμε επίσης καταχωρήσει το banner, Adword, κτλ. το οποίο παρακίνησε την επίσκεψη των ιστοσελίδων της Bosch.

Αρχές

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούνται από όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου, συμβατικά γενικά δεδομένα, δεδομένα λογιστικής συμβάσεων και πληρωμών, τα οποία αποτελούν έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν υπάρχει είτε νομική βάση για να το κάνουμε, είτε έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα αυτό, π.χ. μέσω εγγραφής.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν οριστεί από την Robert Bosch AE μόνο στην περίπτωση που έχετε χορηγήσει την ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό.

Οι γνώσεις που αποκτούμε μας επιτρέπουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και την προσαρμογή τους ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε έργα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

 • Παροχή διαδικτυακών προσφορών
  Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για παροχή πληροφοριών στον χρήστη σχετικά με ανταλλακτικά αυτοκινήτου, οδηγίες εγκατάστασης, εύρεση συνεργείου.
 • Επίλυση διακοπής υπηρεσίας καθώς και για λόγους ασφαλείας
  Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας εντός του πεδίου εφαρμογής της ασφάλειας δεδομένων και αιτιολογημένο ενδιαφέρον για την επίλυση διακοπής/διαταραχής και την ασφάλεια των προσφορών μας.
 • Διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας
  Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για τη διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας.

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες που αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε αρχεία καταγραφής για σύντομο χρόνο αποκλειστικά με σκοπό τον προσδιορισμό διαταραχών και για λόγους ασφάλειας (π.χ. για να αποσαφηνίσουμε προσπάθειες επίθεσης) και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Αρχεία καταγραφής που χρειάζεται να διατηρηθούν για λόγους αποδεικτικής τεκμηρίωσης εξαιρούνται της διαγραφής μέχρι να επιλυθεί εντελώς το σχετικό συμβάν και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να μεταβιβαστούν σε ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς διεύθυνση IP ή χωρίς ολοκληρωμένη διεύθυνση IP).

Στα αρχεία καταγραφής, αποθηκεύονται συγκεκριμένα οι παρακάτω πληροφορίες:

 • Διεύθυνση IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές
 • Διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο γίνεται πρόσβαση στη Διαδικτυακή προσφορά (η αποκαλούμενη URL προέλευσης ή παραπέμπουσα URL)
 • Όνομα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές
 • Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στις οποίες πραγματοποιείται πρόσβαση
 • Ημερομηνία και ώρα αλλά και διάρκεια ανάκτησης
 • Ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων
 • Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (π.χ. Flash Player)
 • Κωδικός κατάστασης http (π.χ. “Request successful” (Επιτυχές αίτημα) ή “File requested not found” (Δεν βρέθηκε το αρχείο που ζητήθηκε).

Παιδιά

Η παρούσα διαδικτυακή προσφορά δεν προορίζεται για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.

Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών έργα όπως υπηρεσίες πωλήσεων και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων και υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και τους επανεξετάζουμε τακτικά, ιδίως αναφορικά με την επιμελή αντιμετώπιση και προστασία των δεδομένων που έχουν αποθηκεύσει. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να συμμορφώνονται με τις θεσμικές προβλέψεις. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι επίσης άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch.

Μεταφορά σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ

Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ σε αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζουμε πριν τη μεταφορά είτε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων παρέχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας (π.χ. λόγω απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίστοιχη χώρα ή λόγω συμφωνίας βάσει των αποκαλούμενων πρότυπων προβλέψεων ΕΕ με τον παραλήπτη), είτε ότι έχετε συγκατατεθεί στη μεταφορά.

Έχετε δικαίωμα να παραλάβετε μια επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων προβλέψεων που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις που γίνονται στην ενότητα Επικοινωνία.

Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης δεδομένων

Πρωτίστως, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό είναι απαραίτητο ώστε να προσφέρουμε τις Διαδικτυακές προσφορές μας και τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτές, ή για όσο καιρό έχουμε αιτιολογημένο συμφέρον για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μπορεί να διατηρούμε αιτιολογημένο συμφέρον για ταχυδρομικό μάρκετινγκ με την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξαίρεση δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. υποχρεωνόμαστε λόγω των περιόδων διατήρησης δεδομένων κατά τους φορολογικούς και εμπορικούς κώδικες να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια διαθέσιμα για ορισμένη χρονική περίοδο).

Χρήση των cookies

Γενικά

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, τα cookies και οι μηχανισμοί παρακαλούθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευθούν στην συσκευή σας κατά την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ο εντοπισμός είναι δυνατός με την χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με την χρήση τεχνολογίας εικονοστοιχείων (pixels) ή/και κατά την διάρκεια ανάλυσης των αρχείων καταγραφής.

Κατηγορίες

Διακρίνουμε μεταξύ των cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την τεχνική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας και αυτών των cookies και των μηχανισμών εντοπισμού που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την τεχνική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Είναι εν γένει πιθανό να χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή υπηρεσία χωρίς τα cookies τα οποία εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

Τεχνικώς απαραίτητα cookies

Ως τεχνικώς απαραίτητα cookies νοούνται τα cookies χωρίς τα οποία η τεχνική παροχή της διαδικτυακής υπηρεσίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. τα cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για την διασφάλιση ομαλής αναπαραγωγής βιντεοσκοπημένων ή ηχογραφημένων πλάνων.

Τέτοια cookies θα διαγραφούν όταν αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα.

Cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης που δεν είναι τεχνικά απαραίτητα

Χρησιμοποιούμε cookies προώθησης and μηχανισμούς εντοπισμού. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies and τους μηχανισμούς εντοπισμού μόνο εάν μας έχετε χορηγήσει την πρότερη συγκατάθεση σας σε κάθε περίπτωση

Cookies άνεσης

Αυτά τα cookies διευκολύνουν τη λειτουργία και έτσι σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε πιο εύκολα στην ηλεκτρονική μας υπηρεσία. π.χ. οι ρυθμίσεις γλώσσας σας μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτά τα cookie.

Cookies προώθησης και μηχανισμοί εντοπισμού

Χρησιμοποιώντας cookies προώθησης και μηχανισμούς εντοπισμού εμείς και οι συνεργάτες μας μπορούμε να σας παρουσιάσουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντα σας, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη:

Στατιστικές:

Χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, μετράμε π.χ. τον αριθμό των επισκέψεων σας στην σελίδα.

Παρακολούθηση μετατροπών:

Οι συνεργάτες μας για την παρακολούθηση των μετατροπών τοποθετούν ένα cookie στον υπολογιστή σας (“cookie μετατροπής”) εάν έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Κατά κανόνα τέτοια cookies δεν είναι πλέον έγκυρα μετά από 30 ημέρες. Εάν επισκεφθείτε ορισμένες σελίδες της ιστοσελίδας μας και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, εμείς και ο αντίστοιχος συνεργάτης μετατροπής μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο συγκεκριμένος χρήστης πάτησε στην διαφήμιση και από εκεί ανακατευθύνθηκε στην ιστοσελίδα μας. Η πληροφορία που αποκτήθηκε μέσω του cookie μετατροπής εξυπηρετεί τον σκοπό συγκέντρωσης στατιστικών μετατροπής και καταγραφής του συνολικού αριθμού χρηστών που πάτησαν στην αντίστοιχη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν στην ιστοσελίδα με την ετικέτα (tag) παρακολούθησης μετατροπών.

Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (Social plugins):

Μερικές σελίδες της διαδικτυακής υπηρεσίας μας περιλαμβάνουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων παρόχων (π.χ. Facebook, Twitter) τα οποία πιθανόν να χρησιμοποιούν επίσης cookies and ενεργά συστατικά στοιχεία. Για περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά στα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης παρακαλώ ανατρέξτε στην παράγραφο “Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (social plugins)”

Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies

Όταν επισκέπτεστε ην ιστοσελίδα μας, θα ερωτηθείτε με ένα αναδυόμενο παράθυρο εάν αποδέχεστε τα cookies που έχουν διαμορφωθεί στη σελίδα μας ή αν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ρυθμίζεται ένα cookie αποκλεισμού στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το cookie αυτό εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό εκτέλεσης της αντίρρησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Σημειώστε ότι ένα cookie αποκλεισμού, για τεχνικούς λόγους, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμισή του. Σε περίπτωση που διαγράψετε cookies ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή διαφορετική τερματική συσκευή, πρέπει και πάλι να προχωρήσετε σε αποκλεισμό.

Η ρύθμιση προτιμήσεων δεν ισχύει για cookies που ρυθμίζονται στη διάρκεια επισκέψεών σας σε διαδικτυακές σελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα cookies ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, αυτό ίσως οδηγήσει στη μη διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών.

Cookies τρίτων

Ορισμένες ιστοσελίδες της Bosch ενσωματώνουν περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. YouTube, Facebook, Twitter), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Η Bosch δεν έχει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους.

Λάβετε παρακαλώ υπόψη, ότι η επιλογή που προβλέπεται από τη Bosch, για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων των χρησιμοποιούμενων cookies, δεν έχει καμία επίπτωση στα cookies και στα ενεργά στοιχεία από άλλους παρόχους (π.χ. YouTube, Facebook, Twitter).

Ανατρέξτε παρακαλώ στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων παρόχων για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρήση του εργαλείου Google Analytics

Σκοπός: Ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (ανακτήσεις σελίδων, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεις, λήψεις), δημιουργία ψευδώνυμων προφίλ χρηστών με βάση πληροφορίες μεταξύ συσκευών των συνδεδεμένων χρηστών Google (παρακολούθηση μεταξύ συσκευών), εμπλουτισμός του ψευδώνυμου δεδομένα χρηστών με συγκεκριμένες πληροφορίες για την ομάδα-στόχους που παρέχονται από την Google, επαναπροσδιορισμό, δοκιμές UX, παρακολούθηση μετατροπών και επαναπροσδιορισμός σε συνδυασμό με το Google Ads

Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google")

Χρήση του εργαλείου New Relic Browser

Σκοπός:Για την παρακολούθηση της εμπειρίας του χρήστη και την αντιμετώπιση προβλημάτων ή παραπόνων πελατών, απαιτείται η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στον παραπάνω ελεγκτή.

Πάροχος: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Χρήση του εργαλείου Google Tag Manager

Σκοπός: Διαχείριση ετικετών ιστότοπου μέσω προφίλ χρήστη, ενσωμάτωση κωδικών προγράμματος στους ιστότοπους μας

Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google")

Χρήση του εργαλείου Google reCAPTCHA

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της εταιρείας Google LLC για να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ασφάλεια δεδομένων για τη χρήση των εντύπων επικοινωνίας. Αυτό χρησιμεύει κυρίως για τη διαφοροποίηση του κατά πόσον η είσοδος έγινε από φυσικό πρόσωπο ή δόλια από μηχανή ή αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και, εάν είναι απαραίτητο, άλλα δεδομένα που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google. Οι ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων της Google LLC ισχύουν για το σκοπό αυτό.

Δίκτυο Παροχής Περιεχομένου του Microsoft Azure

Για να βελτιστοποιήσουμε τους χρόνους φόρτωσης του ιστοτόπου, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες “Δικτύου Παροχής Περιεχομένου” (CDN) δημόσιου νέφους από την Microsoft, Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Οι πάροχοι των Υπηρεσιών CDN είναι οι Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA, Verizon Media Verizon Privacy Office, 1300 I Street, NW Suite 500 East, Washington, DC 20005 και η ίδια η Microsoft. Η χρήση των Υπηρεσιών CDN αντιπροσωπεύει κυρίαρχο έννομο συμφέρον υπό την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Οι Akamai, Verizon και Microsoft είναι πιστοποιημένες δυνάμει της συμφωνίας Privacy Shield (Ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα), πράγμα που εγγυάται τη συμμόρφωσή τους με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των δεδομένων. Τυχόν παρεκκλίνοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων των Akamai, Verizon και Microsoft, αντίστοιχα, ισχύουν για τον σκοπό αυτό.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Akamai διατίθενται εδώ: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Verizon διατίθενται εδώ: https://www.verizon.com/about/privacy/.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Microsoft διατίθενται εδώ: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Χρήση των πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης (social plugins), ως μέρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στην διαδικτυακή προσφορά μας, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (social plugins) διαφορετικών διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων. Αυτά θα περιγραφούν ξεχωριστά σε αυτή την παράγραφο.

Κατά την λειτουργία των προσθέτων, ο διαδικτυακός φυλλομετρητής σας θα δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές (servers) του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Με το παρόν, ο σχετικός πάροχος αποκτά την πληροφορία ότι ο διαδικτυακός φυλλομετρητής σας έχει κατατάξει την αντίστοιχη σελίδα της διαδικτυακής προσφοράς μας, ακόμα και εάν δεν κατέχετε ένα λογαριασμό χρήστη με τον πάροχο ή δεν είστε επί του παρόντος εγγεγραμμένος στον πάροχο. Τα αρχεία καταγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ) διαβιβάζονται απευθείας από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας σε ένα διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου όπου αποθηκεύονται εάν αυτό είναι απαραίτητο. Η έδρα του παρόχου ή του/της διακομιστή/ διακομίστριας ενδέχεται να βρίσκονται εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ (π.χ. στις ΗΠΑ).

Τα πρόσθετα αντιπροσωπεύουν αυτοτελείς επεκτάσεις των παρόχων των κοινωνικών δικτύων. Συνεπώς, δεν ασκούμε καμία επιρροή ως προς το εύρος των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τους παρόχους των κοινωνικών δικτύων μέσω των προσθέτων.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής, η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο και τα σχετικά δικαιώματα σας και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας μπορούν να εντοπιστούν στα σημειώματα προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα αντίστοιχα πρόσθετα εάν δεν επιθυμείτε οι πάροχοι κοινωνικών δικτύων να αποκτούν δεδομένα αναφορικά με την διαδικτυακή προσφορά ή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα.

1) Facebook

Tο Facebook παρέχεται μέσω του Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Θα βρείτε κατάσταση των προσθέτων από το Facebook και την απεικόνιση τους εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/;

θα βρείτε πληροφορίες στην προστασία δεδομένων στο Facebook εδώ: http://www.facebook.com/policy.

2) YouTube

Οι ιστοσελίδες της Bosch χρησιμοποιούν την πλατφόρμα βίντεο YouTube που λειτουργεί από το Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). Το YouTube είναι μια πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας , το ενσωματωμένο YouTube player αποκαθιστά μια σύνδεση με το YouTube προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική μετάδοση του αρχείου βίντεο ή ήχου. Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση στο YouTube, τα δεδομένα μεταφέρονται στο YouTube.

Για πληροφορίες σχετικά με το εύρος και το σκοπό της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το YouTube και τα δικαιώματά σας και τις ρυθμίσεις που μπορείτε να διαμορφώσετε για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ανατρέξτε παρακαλώ στη Σημείωση Προστασίας Δεδομένων του YouTube .

3) Twitter

Το Twitter παρέχεται από την Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA και Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland (“Twitter”). Θα βρείτε μια κατάσταση των προσθέτων και την απεικόνιση τους εδώ: https://developer.twitter.com/, θα βρείτε πληροφορίες στην προστασία δεδομένων στο Twitter εδώ: https://twitter.com/privacy.

4) Google+

Το Google+ χρησιμοποιείται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Βρείτε μια γενική εικόνα για τα plugins της Google και την εμφάνισή τους εδώ: https://developers.google.com/+/plugins; βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Google+ εδώ: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

5) Two click solution

Χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη λύση δύο κλικ (που παρέχεται από την Heise Me-dien GmbH & Co. KG), προστατεύουμε την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας από την καταγραφή και επεξεργασία από παροχείς υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Όταν χρησιμοποιούμε μια σελίδα της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο που περιέχει τέτοιες προσθήκες, αρχικά απενεργοποιούνται. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί, ενεργοποιούνται τα πρόσθετα.

6) Google Maps

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών «Χάρτες Google» (Google Maps). Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

Η φόρτωση του χάρτη απαιτεί να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη προσθήκη. Εάν την ενεργοποιήσετε, τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στην Google και θα ενημερωθεί το διαφημιστικό δίκτυο Google DoubleClick. Αυτό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Εάν γίνει λήψη του χάρτη, χρησιμοποιούνται και cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος και το σκοπό των υπό συλλογή δεδομένων, ως προς την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Google Maps, την πιθανή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα δικαιώματά σας και τις επιλογές προστασίας δεδομένων που έχετε στη διάθεσή σας, συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου της Google Maps.

Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (links)

Οι ιστοσελίδες της Bosch μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, που λειτουργούν από παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία ευθύνη σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας που εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η συμπεριφορά τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων και καθορισμός σκοπού

Η Robert Bosch AE ή οιποισδήποτε πάροχος υπηρεσιών συμβεβλημένος με την εταιρεία μας χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων, για ερωτήματα που υποβάλλετε στη Bosch, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. Οι συνεργάτες μας και οι συμβεβλημένοι με την εταιρεία μας πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997 όπως ισχύει). Τα προσωπικά δεδομένα σας δε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός της Robert Bosch ΑΕ χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, είναι εγγυημένη η λήψη όλων των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια ή κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Οι διαδικασίες ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.

Ασφάλεια

Η Bosch λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επέμβαση, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Άμεση προώθηση (Μάρκετινγκ)

Όταν μας δίδετε προσωπικά σας δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε, για να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια χρήση, αλλά δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον διαφημιστικά μηνύματα από τη Bosch, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info_automotive@gr.bosch.com . Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η προαναφερόμενη συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται εφόσον έχει προηγηθεί συναλλαγή ή πώληση προϊόντων μας προς εσάς.

Τα δεδομένα σας διαγράφονται εκτός εάν απαιτείται η διατήρησή τους για ζητήματα τιμολόγησης και λογιστικούς λόγους.

Δικαιώματα χρήστη

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτήν την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από μέρους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να μας γνωστοποιήσετε συμπληρωματικά προσωπικά δεδομένα, μέσω παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.Η διαγραφή δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για τιμολογιακούς ή λογιστικούς σκοπούς ή που υπόκεινται σε περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από το νόμο. Αν δεν απαιτείται πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, η επεξεργασία τους είναι περιορισμένη.

Περιορισμός επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν αποδείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις προβλεπόμενες στον νόμο απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή αποδεδειγμένων λόγων για την περαιτέρω επεξεργασία που υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή διασφάλιση νομικών αξιώσεων.

Άρνηση άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ)

Όπως αναφέρεται στο πεδίο «Άμεση προώθηση (Μάρκετινγκ)», μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ) ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της νομικής βάσης του «δικαιολογημένου συμφέροντος»

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που αυτή βασίζεται στο δικαιολογημένο συμφέρον της εταιρείας μας. Στη συνέχεια, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή με άμεση ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς διατηρούνται, για όσο διάστημα απαιτείται.

Φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Μπορείτε να προσφύγετε στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή το κράτος σας ή στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για μας.

Αυτή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3,
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:+30 210 6475600
Fax:+30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Αλλαγές στην Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων αν αυτό απαιτηθεί λόγω τεχνικών εξελίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τροποποιήσουμε αντιστοίχως τη γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων. Συνεπώς μελετάτε την τρέχουσα έκδοση της γνωστοποίησης προστασίας δεδομένων, καθώς αυτή υπόκειται σε αλλαγές.

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλώ βρείτε μας στην διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο «Υπεύθυνος επεξεργασίας». Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBGR/ και να γνωστοποιήσετε πραγματικά περιστατικά που αφορούν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του ομίλου μας για την προστασία δεδομένων:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ασφάλεια πληροφοριών και Απόρρητο (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Ταχυδρομική Θυρίδα 30 02 20
70442 Στουτγκάρδη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

e-mail: DPO@bosch.com

Ημερομηνία ισχύος: 19.07.2021