Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες διαδικτύου της Robert Bosch S.A.

Όνομα και διεύθυνση

Robert Bosch S.A.

Eρχείας 37

194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Georg Wahl του Peter, Πρόεδρος

Ιωάννης Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Manuela Dimase του Michele, Μέλος

Η επικοινωνία σας με τη Bosch, τμήμα Automotive Aftermarket

E-Mail: info_automotive@gr.bosch.com

Phone: +30 210 5701245

Καταχωρήσεις μητρώου

Γ.Ε.Μ.Η 748801000

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

ΑΦΜ: 094320787, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ