Εμπορικά σήματα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα στις ιστοσελίδες της Bosch προστατεύονται από το δίκαιο περί εμπορικών σημάτων. Αυτό ισχύει κυρίως για τα εμπορικά σήματα της Bosch, τις πινακίδες στοιχείων, τα λογότυπα και τα εμβλήματα. Τα εμπορικά σήματα και τα στοιχεία διαμόρφωσης περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στις σελίδες μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Robert Bosch GmbH, Γερμανία.

Εγγύηση

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της Bosch.

Άδειες

Η πνευματική ιδιοκτησία που περιέχεται στην ιστοσελίδα της Bosch, όπως πατέντες, εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα, προστατεύεται. Η ιστοσελίδα δεν χορηγεί άδεια για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Bosch-Gruppe (Bosch) ή τρίτων.

Online επίλυση διαφορών (ODR)

Πληροφορίες σχετικά με την online επίλυση διαφορών: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλατφόρμα για την online επίλυση διαφορών (OS). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα εξυπηρετεί ως πρωταρχικός σύνδεσμος για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις οnline συμβάσεων αγοράς και οnline συμβάσεων υπηρεσίας.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Δεν εμπλεκόμαστε σε εξωδικαστικούς διακανονισμούς ενώπιον διαιτητικών οργάνων καταναλωτών.