Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες διαδικτύου της Robert Bosch S.A.

Robert Bosch S.A.

Eρχείας 37

194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Georg Wahl του Peter, Πρόεδρος

Ιωάννης Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Manuela Dimase του Michele, Μέλος

E-Mail: info_automotive@gr.bosch.com

Phone: +30 210 5701245

Γ.Ε.Μ.Η 748801000

ΑΦΜ: 094320787, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ