Verantwoordelijk voor de internet pagina‘s van Robert Bosch B.V.

Naam en adres

Robert Bosch B.V.

Ringwade 31A

NL - 3439 LM Nieuwegein

Raad van bestuur in Nederland

P.C.J. Incoletti
H. Carrie

Uw contact met Bosch

E-Mail: contact@nl.bosch.com
Telefoonnummer: +31 33 247 9160

Handelsregisternummer

33190908

BTW-Nummer

NL008620088B01

Informatie over de online-geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (ODR-platform) beschikbaar. Dit platform moet dienst doen als meldpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die betrekking hebben op contractuele verplichtingen van online-koopovereenkomsten en online-dienstenovereenkomsten.

Het platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.