Ansvarig för internsidorna för Robert Bosch AB

Namn och address

Isafjordsgatan 15164 26 Kista

Verkställande Direktör

Thore Pedersen

Telefonnummer

+46 8 750 15 00

Organisationsnummer

SE-556047-1194