Varför välja reparation och underhåll av bromsar på Bosch Car Service?

Varför välja reparation och underhåll av bromsar på Bosch Car Service?

Reparation och underhåll av bromsar på en Bosch Car Service-verkstad garanterar högsta säkerhet.

  • Vi använder alltid bromsdelar som överensstämmer med tillverkarens specifikationer.
  • Alla bromsdelar som utsätts för slitage ingår i vår bromskontroll.
  • Vi har oöverträffad kompetens och utrustning.

Hitta din lokala verkstad

Bromssystemet är en av de mest säkerhetskritiska delarna på ditt fordon – därför kan du inte låta vilken verkstad som helst göra det här jobbet. Det är skälet till att Bosch Car Service bör vara det naturliga valet för reparation och underhåll av bromsar.

Varför och hur ofta krävs reparation och underhåll av bromsar?

Bromssystemets funktionssätt – som går ut på att en metallskiva greppas med en kloss – innebär att flera komponenter med tiden slits ut. Det betyder att det emellanåt är nödvändigt att byta ut delar som bromsbelägg, bromsskivor och bromsvätska.

Många bilägare gör misstaget att vänta till de upptäcker tecken på slitage eller försämrad bromsverkan. Vi rekommenderar därför att du servar ditt fordon med jämna mellanrum. Med regelbundna bromskontroller kan det fastställas om bromssystemets är i gott skick eller om några delar behöver bytas innan det uppstår problem.

Det är omöjligt att säga exakt hur ofta reparationer eller byten är nödvändiga, inte minst därför att olika fordon används på olika sätt. Frekventa stopp och starter vid stadskörning är t.ex. mycket mer krävande för dina bromsar är jämn körning på motorväg.

En allmän riktlinje är att bromsvätskan behöver bytas minst vartannat år.

Vad ingår i en bromskontroll?

Vid en bromskontroll genomför våra tekniker en noggrann inspektion av alla slitdelar som t.ex. bromsbelägg, bromsskivor och bromsvätska. För kontroll av bromsbelägg och bromsskivor används specialutrustning som noga mäter komponenterna. Om måtten inte överensstämmer med dem som tillverkaren specificerar för fordonet måste delarna bytas.

Även bromsvätskan kontrolleras för en bedömning av om den behöver bytas på grund av åldring eller nedsmutsning.

Efter en bromskontroll får du en detaljerad rapport om bromsarnas skick tillsammans med ett kostnadsförslag för eventuellt arbete som kan vara nödvändigt.

Alla bromsdelar och allt material som används håller hög kvalitet och uppfyller tillverkarens krav.

Tecken på att det uppstått problem med ditt bromssystem

Det kan vara svårt att veta om det är något fel på bromsarna, men det finns några varningstecken som man bör vara uppmärksam på:

  • En bromsvarningslampa på instrumentbrädan lyser.
  • En svampig känsla i pedalen eller att bromsen som inte verkar reagera på ditt pedaltryck. Detta kan tyda på att du måste kontrollera bromsvätskans tillstånd och funktionsduglighet.
  • Ett slipande ljud kan vara en indikation på att dina bromsbelägg är kraftigt nedslitna och behöver bytas.
  • Ett skrikande ljud från bromsarna är ett vanligt tecken på att bromsen inte släpper och att bromsoket behöver undersökas närmare.
  • Vibrationer när du bromsar eller om fordonet tenderar att svänga åt ena hållet vid inbromsning.
  • Handbromsspaken har för kort eller för lång slaglängd.

Om märker något av dessa varningstecken eller är osäker på bromsarnas skick bör du i allmänhet sluta använda fordonet och kontakta Bosch Car Service för rådgivning och kontroll av bromsarna genom våra experter.

Vår professionella rådgivning

Vår professionella rådgivning

”Dålig bromsverkan. Orsaken kan vara att bromsvätskan har åldrats för mycket eller att fukt trängt in i bromsvätskesystemet. Vi rekommenderar att bromsvätskan byts vartannat år. ”

Guides

Semester Guide

Semester Guide

Semester Guide

Äntligen semester! Men resan kan bli tuff för din bil. I vår semesterguide beskrivs vad man ska tänka på innan man ger sig av och under själva resan.

Läs nu

Däck Guide

Däck Guide

Vad ska man tänka på när det gäller rengöring, förvaring och byte av däck? I vår däckguide hittar du information och bra tips som gör att du inte förlorar väggreppet.

Läs nu
Däck Guide
Batteri Guide

Batteri Guide

Batteri Guide

De vanligaste orsakerna till fordonshaveri är ett defekt batteri. I vår batteriguide finns viktig information om hur man kan hjälpa batteriet och flera andra nyttiga tips.

Läs nu