Informácie o spoločnosti

Robert Bosch, spol. s r. o.

Ambrušova 4

821 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 31355579

Mená osôb oprávnených k zastupovaniu: Milan Šlachta, Karol Ondruš, Nora Houšťavová

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 5514/B

Kontakty:

Tel. +421 2 48 703 888

Email: kontakt@sk.bosch.com

Povaha uverejňovaných informácií na webových stránkach Bosch Group

Táto webová stránka má len informatívny charakter. Na základe informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach nie je možné uplatňovať žiadne právne nároky.