II. Informácie o právach priemyselného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, sú všetky obchodné označenia na webových stránkach Bosch Group chránené podľa zvláštnych právnych predpisov a ich použitie je možné len so súhlasomoprávnenej osoby. Toto platí najmä pre ochranné známky a obchodné označenia používané spoločnosťami Bosch Group, firemné logá, emblémy a iné.

Výslovne sa stanovuje, že prostredníctvom webových stránok Bosch Group sa neudeľuje žiadny súhlas alebo licencia na použitie tu zverejneného obsahu.

Online dispute resolution (ODR)

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online: Európska komisia poskytuje platformu na urovnávanie sporov online (OS). Táto platforma má slúžit ako kontaktné miesto pre mimosúdne urovnávanie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpy tovarov a služieb na internete.

Táto platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezúčastňujeme sa žiadnych mimosúdnych spôsobov riešenia sporov pred rozhodcovskými orgánmi pre spotrebiteľské spory.