Manažment kvality

Manažment kvality: Tradícia špičkového výkonu

Bosch Car Service je symbolom vynikajúcej kvality. Náš systém sledovania kvality zaručuje vynikajúcu úroveň prác vo všetkých autoservisoch siete Bosch Car Service. Od úplného začiatku usiloval zakladateľ spoločnosti Robert Bosch o zlepšenie. Jeho motto o kvalite je aj naďalej našou hnacou silou: „Kvalitu zaručuje len neustále zlepšovanie najvyššej kvality.“

Našu výnimočnú kvalitu možno definovať ako súhrn prvotriednych produktov, profesionálnych služieb a naplnenia očakávaní zákazníkov. Naše autoservisy siete Bosch Car Service sa snažia, aby sa zákazník cítil vítaný. Odvádzajú profesionálnu prácu a majú prácu na vozidle hotovú včas.

Definované štandardy a zavedené procesy pomáhajú zaistiť, že vždy môžeme ponúknuť najlepšie riešenia. Pravidelným sledovaním kvality sa zaisťuje zachovanie našich štandardov. Táto forma je základom nášho úsilia v oblasti neustáleho zlepšovania – s osobitým dôrazom na vzdelávanie a kvalifikáciu.

Inovatívne testovacie systémy pre profesionálnu diagnostiku vozidiel

Inovatívne testovacie systémy pre profesionálnu diagnostiku vozidiel

Všetky autoservisy siete Bosch Car Service majú k dispozícii najnovšie diagnostické zariadenia a digitálne informačné systémy. Táto ideálna kombinácia zaisťuje systematickú diagnostiku vozidiel a kvalifikované opravy.

Výhody pre vás:

  • Využite výhody rýchlej a presnej diagnostiky nedostatkov.
  • Ušetrite čas a peniaze rýchlou a účinnou opravou.

Inovatívne testovacie systémy

Neustále školenie nám poskytuje aktuálne informácie

Neustále školenie nám poskytuje aktuálne informácie

S ohľadom na súčasné „počítače na kolesách“ je veľmi dôležité, aby všetci zamestnanci autoservisu rozumeli komplexným moderným automobilovým technológiám. Naši technickí pracovníci si užívajú výnimočnosti spoločnosti Bosch.

Materská spoločnosť dodáva autoservisom siete Bosch Car Service rozsiahle inovatívne technológie automobilových systémov a zaisťuje nevyhnutné odborné školenie a pokyny. Praktické školenia s najmodernejším testovacím zariadením umožňujú našim pracovníkom autoservisu získať znalosti, ktoré potrebujú, aby si poradili s akoukoľvek výzvou – nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Nad rámec technologickej odbornosti takisto učíme našich zamestnancov, ako sa čo najlepšie vyrovnať s požiadavkami našich zákazníkov tak, aby sme dokázali naplniť naše jedinečné servisné sľuby.

Výhody pre vás:

  • Užite si opravu vykonanú výborne vyškolenými automobilovými odborníkmi.
  • Využite náš pozitívny postoj k servisu.

Neustále školenie

Naša stratégia záruky kvality zaisťuje konštantné zlepšovanie

Naša stratégia záruky kvality zaisťuje konštantné zlepšovanie

Externí odborníci pravidelne kontrolujú naše štandardy kvality a postupy. Potom prijmeme nevyhnutné opatrenia tak, aby bolo zaistené naše neustále zlepšovanie. Ďalšou formou kontroly sú vopred neohlásené servisné testy s pripravenými vozidlami. Umožňujú nám udržať vynikajúcu kvalitu našich služieb a vďaka nim sa neprehliadne žiadna porucha vozidla.

Výhody pre vás:

  • Môžete sa spoľahnúť na špičkovú kvalitu služieb pri prehliadkach vozidla podľa špecifikácií výrobcu, aj na profesionálnu diagnostiku vozidla.
  • Môžete počítať s našimi dlhoročnými skúsenosťami a s venovaním sa prianím zákazníkov.

štandardy kvality

Nájsť lokálneho predajcu

Zadajte svoje poštovné smerovacie číslo alebo mesto a vyhľadajte miestny Bosch Car Service.

No results