Technická kontrola (TK) a Emisná kontrola (EK) Vášho vozidla

Technická kontrola (TK) a Emisná kontrola (EK) Vášho vozidla

Keď sa blíži termín technickej a emisnej kontroly Vášho vozidla, môžeme ho pripraviť prípadne aj vykonať EK a TK. Prípadné nedostatky môžeme následne odstrániť a vykonať opakovanú EK, TK.

  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy vozidla a zabezpečenia emisnej a technickej kontroly
  • Protokoly z meraní a testov ku každej servisnej činnosti

Pravidelné technické a emisné kontroly

Bosch Car Service zaistí kedykoľvek počas roka technickú a emisnú kontrolu. Zákon tu stanovuje interval podľa druhu a použitia vozidla, ale u osobných vozidlách je to najčastejšie 2 roky po predošlej kontrole. Prvá technická a emisná kontrola je stanovená zákonom spravidla 4 roky po prvom prihlásení vozidla do evidencie. Najskôr sa vykonáva emisná kontrola výfukových plynov. Účelom je zmerať z výfuku vypúšťané emisie vášho vozidla, aby sa zistilo, či sa pohybujú v zákonom stanovenom limite. Potom nasleduje technická kontrola vášho vozidla z hľadiska bezpečnosti, a to nezávislým technikom a pridelenie príslušnej nálepky v prípade uspokojivých výsledkov.

Rýchly a jednoduchý spôsob absolvovania technickej kontroly a získania osvedčenia a nálepky

Autoservisy Bosch Car Service vykonávajú kontrolu technického stavu vozidla v súlade s kontrolnými úkonmi Stanice technickej alebo emisnej kontroly. Aby sa zabránilo negatívnym dopadom na životné prostredie, využíva vždy náš vyškolený personál najmodernejšie testovacie zariadenia Bosch. Odstraňovaním závad kontrolovaných na technickej kontrole predpísanými kontrolnými úkonmi zároveň autoservis Bosch Car Service vykonáva opravy a údržbu vášho vozidla, aj súvisiacich agregátov tak, aby vám zabezpečil plnú funkčnosť a spoľahlivosť prevádzky vozidla, pri zachovaní primeraných nákladov na všetky úkony. Ak nás poveríte previesť vaše vozidlo cez technickú a emisnú kontrolu, všetky prípravné administratívne práce a sprievodnú dokumentáciu po všetkých kontrolách vybavíme za vás. Ak predsa vaše vozidlo zaznamená pri kontrole na STK alebo EK závadu, pre ktorú nevyhovie podmienkam pre prevádzku na pozemných komunikáciách, po vzájomnej konzultácii vykonáme za vás príslušnú opravu a opakovanú kontrolu.

Základná kontrola pre vyššiu bezpečnosť

I keď počet usmrtených osôb pri autonehodách každým rokom klesá, stále sa zhruba v prípade 20 % všetkých vozidiel vyskytujú závažné poruchy a nedostatky, ktoré môžu byť príčinou fatálnych nehôd. Cenovo výhodná základná kontrola od Bosch Car Service poskytuje spoľahlivé informácie o tom, či je vaše vozidlo spôsobilé prevádzky. Možno tým nielen zabrániť nehodám, ale aj predchádzať pokutám a nákladným opravám. V každom prípade vždy dbajte na pravidelné intervaly údržby, pretože iba odborník pozná, kde môžu spočívať možné riziká.

Naši experti odporúčajú

Naši experti odporúčajú

„Technické a emisné kontroly výfukových plynov sú pre osobné automobily predpísané zákonom v pravidelných spravidla dvojročných intervaloch. V prípade nových vozidiel sa prvá kontrola vykonáva spravidla po 4 rokoch. Ak sa chcete mať väčšiu istotu pri získavaní osvedčenia o vykonanej technickej kontrole pre svoje vozidlo, odporúčame predbežnú kontrolu v jednom z autoservisov siete Bosch Car Service.“

Je ešte niečo, čo by ste chcel vediet?

Kontaktujte prosím priamo niektorý z našich autoservisov siete Bosh Car Service.