Насока 01

Bosch Car Service поддържа вашия хибриден автомобил с части Bosch, водещ световен производител на оборудване и доставчик на автомобилни производители.

Насока 01

Bosch Car Service поддържа вашия хибриден автомобил с части Bosch, водещ световен производител на оборудване и доставчик на автомобилни производители.

Компромис между изцяло електрическата енергия и традиционния двигател с вътрешно горене (бензинов или дизелов), хибридният автомобил съчетава двете технологии. Какъв вид поддръжка изисква този междинен автомобил в сравнение с другите? На първо място трябва да отбележим, че специфичните му характеристики изискват намесата на професионалисти, квалифицирани за извършване на сервизно обслужване, като екипите на Bosch Car Service, които разполагат с подходящ опит и оборудване (резервни части, диагностични инструменти).

Bosch Car Service поддържа вашия хибриден автомобил с части Bosch, водещ световен производител на оборудване и доставчик на автомобилни производители.

Насока 02

Как работи хибридният автомобил?

Насока 02

Как работи хибридният автомобил?

Най-малкото си струва да дадем общи очертания на това как работи един хибриден автомобил, за да се разберат неговите особености. Системата се основава на двойката гориво/електричество: първото захранва двигател с вътрешно горене, а второто подава волтаж на друг двигател, свързан с акумулаторна батерия. Електрическият ток, съхраняван в хибридния автомобил, идва от кинетичната енергия, произвеждана от хибридния автомобил по време на спиране и намаляване на скоростта, след което се използва отново за задвижване при всяко потегляне след спиране. В повечето хибридни автомобили този режим на „нулеви емисии“ се използва само частично и използването му е ограничено до много единични действия на шофиране. За разлика от тях, така наречените категории „пълен хибрид“, оборудвани с по-голям акумулатор, позволяват електричеството да поеме управлението за няколко километра пълна автономия (обикновено 40 - 80 км за системата „Plug In“, която може да се зарежда от външен контакт).

Парадоксално, но това двойно задвижване, което е доста сложно в общата си механика, опростява поддръжката на хибридния автомобил.

Как работи хибридният автомобил?

Насока 03

Поддръжка на хибридния автомобил: по-малко износващи се части, по-малко натоварване на двигателя с вътрешно горене, по-малко сервизни операции

Насока 03

Поддръжка на хибридния автомобил: по-малко износващи се части, по-малко натоварване на двигателя с вътрешно горене, по-малко сервизни операции

Според някои производители честотата на обслужването и поддръжката на хибридния автомобил като цяло надхвърля показателите от 15 000 - 30 000 км, препоръчани за бензинови или дизелови автомобили: тази по-добра устойчивост се обяснява с по-малкото натоварване с течение на времето на двигателя с вътрешно горене, който редовно се поддържа (едновременно или последователно в зависимост от модела) от електрическия си аналог, дори на много къси разстояния или просто при потегляне.

Все пак е препоръчително да се спазват препоръките, посочени в книжката за техническо обслужване на производителя, и да се спазват посочените интервали за смяна на маслото във вашия хибриден автомобил. Според някои марки обаче по-дългите интервали между две посещения на сервиз намаляват разходите за обслужване на хибриден автомобил с 40% в сравнение с автомобил с вътрешно горене.

Възстановяването на кинетичната енергия, генерирана от спирането и намаляването на скоростта на автомобила (процес, споменат по-горе), също така облекчава натоварването на спирачните накладки и дискове, които са подложени на по-малко натоварване при хибридните модели автомобили.

Спестява се и при подмяната на някои износващи се части, които отсъстват при хибридните автомобили, използващи електричество за задвижване: няма алтернатор, няма съединител, няма ръчна скоростна кутия с няколко предавки и т.н.

Що се отнася до най-новите серии акумулатори, проектирани от производителите на оборудване, те имат експлоатационен срок от поне десет години.

Поддръжка на хибридния автомобил: по-малко износващи се части, по-малко натоварване на двигателя с вътрешно горене, по-малко сервизни операции