Насока 01

Европейска директива защитава предимствата на бенефициента, дори ако той обслужва автомобила си възможно най-близо до дома, извън мрежата на производителя. Обяснение.

Насока 01

Европейска директива защитава предимствата на бенефициента, дори ако той обслужва автомобила си възможно най-близо до дома, извън мрежата на производителя. Обяснение.

Гаранцията на производителя се предоставя на купувача на ново превозно средство. По силата на този договор марката се задължава да покрие за ограничен период от време определени разходи за ремонт, включително части и труд, свързани с евентуални скрити дефекти.

Въпреки това в съзнанието на много потребители валидността на тази гаранция остава обвързана с техния ангажимент – макар и неявен – да поверят поддръжката на своя автомобил на сервизи, принадлежащи към мрежата на производителя. Логично разсъждение, но юридически невярно: от 2002 г. насам европейски директиви (Регламент 1400/2002, 461/2010) задължават дилърите да спазват това поемане на отговорност, без да променят условията или продължителността на гаранцията, дори когато ползвателят на гаранцията се обърне към автосервиз по свой избор.

Европейска директива защитава предимствата на бенефициента, дори ако той обслужва автомобила си възможно най-близо до дома, извън мрежата на производителя

Насока 02

Правото на потребителя на информация

Насока 02

Правото на потребителя на информация

Мярката е все-още непозната за много от потребителите, и все още много хора вярват, че гаранцията на автомобила ще бъде отменена, ако отидат за обслужване при сервиз извън оторизираната мрежа автосервизи на производителя, като например независимите сервизи на Bosch Car Service.

Във Франция например, правото на информираност на потребителя беше изискано от френския законодател. От 2014 г. законът „Хамон“ изисква от дилъра - продавач да информира писмено клиента, че „ползата от неговата търговска гаранция не е обвързана с извършването на услуги по поддръжка на автомобила от сервиз в мрежата, одобрена от производителя“. В текста се добавя, че тази информация трябва да бъде посочена „ясно и четливо“ в книжката за техническо обслужване на автомобила.

Въпреки, че Законът в България не задължава дилърите да информират своите клиенти за това тяхно право, правото на избор на автосервиз е същото, както и в останалите членки на ЕС.

Правото на потребителя на информация

Насока 03

Частите на Bosch отговарят на спецификациите на производителя

Насока 03

Частите на Bosch отговарят на спецификациите на производителя

Запазването на гаранцията на производителя при тези специални условия обаче налага редица изисквания: едно от тях е, че специалистът, отговорен за ремонта или обслужването на автомобила, трябва да спазва инструкциите на производителя, които са посочени в книжката за техническо обслужване и други източници на информация. Освен това той трябва да монтира части с качество, равностойно на оригиналното.

Тези критерии се спазват стриктно от Bosch Car Service, които използват диагностична апаратура от Bosch за извършване на периодичната поддръжка на автомобилите и работят с автомобилни части с марката Bosch, водещ световен производител на оборудване, който снабдява голям брой производители.

Частите на Bosch отговарят на спецификациите на производителя