Adres wydawniczy

Nazwa i adres

Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy:

Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu:

+48 (0) 22 715 40 00

Wpis do rejestru

KRS 0000051814

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

526-10-27-992

Numer rejestrowy BDO:

000007792