Kontakt:

Robert Bosch Sp. z o.o.

Adres: ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Telefon: +48 22 715 40 40 (pon.-pt.: 8:00-18:00)

E-mail: infoaa@pl.bosch.com

NIP: 5261027992

Sąd Rejestrowy: XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy

KRS: 0000051814

Kapitał: 197 443 600 PLN